งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 รวบรวมหลักฐาน  ร้องเรียนด้วยตนเอง หรือ ส่งหลักฐานมาที่ หน่วยงาน  พบเห็น/สงสัยการทุจริต  ปรึกษาเครือข่าย และ ป.ป.ท. เพื่อหาข้อมูล และความชัดเจน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " รวบรวมหลักฐาน  ร้องเรียนด้วยตนเอง หรือ ส่งหลักฐานมาที่ หน่วยงาน  พบเห็น/สงสัยการทุจริต  ปรึกษาเครือข่าย และ ป.ป.ท. เพื่อหาข้อมูล และความชัดเจน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  รวบรวมหลักฐาน  ร้องเรียนด้วยตนเอง หรือ ส่งหลักฐานมาที่ หน่วยงาน  พบเห็น/สงสัยการทุจริต  ปรึกษาเครือข่าย และ ป.ป.ท. เพื่อหาข้อมูล และความชัดเจน

3

4 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ชั้น 2 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 02-502-6670 ถึง 80 ต่อ 1900 – 11

5 ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้ง วัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

6

7

8


ดาวน์โหลด ppt  รวบรวมหลักฐาน  ร้องเรียนด้วยตนเอง หรือ ส่งหลักฐานมาที่ หน่วยงาน  พบเห็น/สงสัยการทุจริต  ปรึกษาเครือข่าย และ ป.ป.ท. เพื่อหาข้อมูล และความชัดเจน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google