งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องวัดความร้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องวัดความร้อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องวัดความร้อน

2 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดค่าดัชนี WBGT “Area Heat Stress Monitor”
เรียกว่า “Area Heat Stress Monitor”

3 กระเปาะเปียก (twb) โกลบ(tg) กระเปาะแห้ง (ta)

4 การติดตั้งอุปกรณ์

5 ขึ้น enter ลง Set up

6 BAT 9 V ขึ้น enter ลง Set up

7 Set up Celsius English ขึ้น enter Set up ลง

8 BAT 9 V ขึ้น enter ลง Set up

9 WET 23 ๐C 1 DRY 25 ๐C ขึ้น enter Set up ลง

10 ปรับเทียบความถูกต้อง
WET 23 ๐C 2 DRY 25 ๐C enter ขึ้น Set up ลง

11 กลับมาอ่านค่า WET 23 ๐C 1 DRY 25 ๐C ขึ้น enter Set up ลง

12 GLOBE 28 ๐C 1 ขึ้น enter Set up ลง

13 เลือกจดค่าเดียวเท่านั้น
WBGTi 23 ๐C 1 WBGTo 25 ๐C ขึ้น enter Set up ลง

14 เลือกจดค่าเดียวเท่านั้น
%RH % H.I ๐C ขึ้น enter Set up ลง

15 จดทุกครั้ง WET DRY GLOBE
WBGTi (ในอาคารหรือนอกอาคารไม่มีแสงแดด) หรือ WBGTo (นอกอาคารมีแสงแดด) %RH

16 รายละเอียดที่ต้องจดจากเครื่อง
ยี่ห้อ QUEST รุ่น QUESTemp๐32 Serial No. สอบเครื่องไหนจดเครื่องนั้น วันที่ปรับเทียบครั้งสุดท้าย สอบเครื่องไหนจดเครื่องนั้น

17 วิธีการใช้เครื่องมือ
เติมน้ำในกระเปาะเปียก เปิดเครื่อง enter เช็ค BAT Set up เลือก(enter) celsius กับ (enter) English แล้ว Set up ออก Enter เลือก 2 เทียบความถูกต้อง wet dry globe +-0.5 Enter เลือก 1 ตั้งเครื่อง 30 นาที(ตั้งเครื่องระดับอกของพนักงาน) อ่านค่าจริง wet dry globe WBGT %RH ปิดเครื่อง enter แช่ไว้ 3 วินาที

18 การแปลผล G>=D>=W เซนต์รับรองรายงานได้
W<D มีการระเหยของเหงื่อ %RH ต่ำ W=D ไม่มีการระเหยของเหงื่อ %RH สูง ห้ามเซนต์รับรองรายงาน G<D เนื่องจากฝุ่นเกาะ globe หรือน้ำมันที่มือ W>D ลืมเติมน้ำใน wet หรือใส่น้ำร้อน

19 นายเอกชิชย์ สายัณห์ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและสารสนเทศ โทร ที่ทำงาน ต่อ 503 มือถือ


ดาวน์โหลด ppt เครื่องวัดความร้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google