งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SECURITY DOOR USING RFID Present by นาย ณัฐพงศ์ จรูญเรือง KMUTNB นาย มหาณพ ภัทรภากร PSU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SECURITY DOOR USING RFID Present by นาย ณัฐพงศ์ จรูญเรือง KMUTNB นาย มหาณพ ภัทรภากร PSU."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SECURITY DOOR USING RFID Present by นาย ณัฐพงศ์ จรูญเรือง KMUTNB นาย มหาณพ ภัทรภากร PSU

2 Security Door System Microcontroller RFID Reader Door Controller KeyPad จุดประสงค์ของโครงการ - สร้าง Application (Security Door using RFID) โดยใช้หลักการของ e-block - ระบบจะสามารถ กำหนดการเปิด - ปิด ประตู ได้จาก RFID Card ได้ - Add และ Delete ข้อมูล จาก ระบบได้ - จะต้อง Stamp ข้อมูล RFID Card พร้อมกับเวลาได้ - จะต้อง Settime ChangePassword ( สำหรับ เปลี่ยน password ที่ใช้ใน การ Add Delete... ) ได้ ขอบเขตของโครงการ E-BLOCK Security door using RFID

3 Set time Change Pass Delete Edit Change State Compare ระบบที่ออกแบบ

4 RFID reader ไม่สามารถใช้ งานได้ การกำหนด pin ที่มีให้ในเอกสาร E- Block ไม่ตรงกับ Hardware จริง ปัญหาที่พบ Security door using RFID

5 ออกแบบ Interface RFID สำหรับ E- Block ซื้ออุปกรณ์ และ ทำ Hardware ทดสอบและแก้ไขระบบ แผนการสัปดาห์หน้า Security door using RFID

6 THANK YOU. ?


ดาวน์โหลด ppt SECURITY DOOR USING RFID Present by นาย ณัฐพงศ์ จรูญเรือง KMUTNB นาย มหาณพ ภัทรภากร PSU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google