งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

REPRESENTATIVE FULL - BODIED MONEY CREDIT MONEY GRASHAM’S LAW

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "REPRESENTATIVE FULL - BODIED MONEY CREDIT MONEY GRASHAM’S LAW"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 REPRESENTATIVE FULL - BODIED MONEY CREDIT MONEY GRASHAM’S LAW
บทที่ 2 ประเภทของเงิน และมาตรฐานเงินตรา TYPES AND STANDARD OF THE MONEY FULL - BODIED MONEY REPRESENTATIVE FULL - BODIED MONEY CREDIT MONEY GRASHAM’S LAW 10/04/60 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

2 ISSUED BY COMMERCIAL BANK
METALLIC MONEY PAPER MONEY ISSUED BY GOVERNMENT ISSUED BY CENTRAL BANK ISSUED BY COMMERCIAL BANK ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี 10/04/60

3 มาตรฐานทองคำ มาตรฐานทองคำแท่ง มาตรฐานปริวรรตทองคำ
มาตรฐานโลหะเดี่ยว มาตรฐานโลหะ มาตรฐานโลหะเงิน มาตรฐานโลหะคู่ มาตรฐานเหรียญทองคำ มาตรฐานทองคำ มาตรฐานทองคำแท่ง มาตรฐานปริวรรตทองคำ 10/04/60 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

4 MONO – METALLIC STANDARD GOLD STANDARD GREAT BRITAIN PORTUGESE
UNITED STATE OF AMERICA USE UNTIL WORLD WAR 1st END ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี 10/04/60

5 GOLD EXCHANGE STANDARD
GOLD COIN STANDARD GOLD BULLION STANDARD GOLD EXCHANGE STANDARD ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี 10/04/60

6 SILVER STANDARD BIMETTALLIC STANDARD PAPER STANDARD EXCHANGE STANDARD
10/04/60 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

7 HARD CURRENCY US$ POUNDS UK. YEN JAPAN EURO EUROPEAN UNION
SOFT CURRENCY 10/04/60 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

8 COMMODITY RESERVE STANDARD
INTERNATIONAL MONETARY FUND STANDARD (IMF) 10/04/60 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

9 GOLD EXCHANGE STANDARD YEN EXCHANGE STANDARD
THAI MONEY STANDARD SILVER COIN STANDARD GOLD EXCHANGE STANDARD YEN EXCHANGE STANDARD PAPER STANDARD WITH RESERVE 10/04/60 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

10 INDIVIDUAL ASSIGNMENT
NEXT MONDAY MORNING 10/04/60 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี


ดาวน์โหลด ppt REPRESENTATIVE FULL - BODIED MONEY CREDIT MONEY GRASHAM’S LAW

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google