งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มการสอนทบทวนวิชาพื้นฐานทาง คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มการสอนทบทวนวิชาพื้นฐานทาง คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มการสอนทบทวนวิชาพื้นฐานทาง คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 Introducing : Why were we born ?

3 ทบทวนความรู้ในช่วงก่อนสอบในวิชาสามัญ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 สร้างเสริมกิจกรรมวิชาการของนักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและ ประเทศชาติ เป็นกิจกรรมปลูกฝังความมีจิตอาสาในการ เอื้อเฟื้อความรู้แก่ผู้อื่น AIMs

4 Current Member...

5 ฝ่ายบริหารงาน ปี 2556 พี่บอล สาขาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ พี่มะเหมี่ยว สาขาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ ประธาน รองประธาน

6 พี่กันต์ ปี 3 สาขาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ พี่นัท ปี 3 สาขาเคมี ประธาน รองประธาน ฝ่ายบริหารงาน ปี 2557

7 ทีมที่ปรึกษา พี่แชมป์ ( ประธานที่ ปรึกษา ) พี่เลี้ยงพี่ก้อง พี่เนี้ยบ พี่เปรม

8 ฝ่ายวิชาการ พี่เฟรนด์ พี่แบงค์ พี่แมน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกราฟฟิค พี่แพร พี่แมน ฝ่ายประสานงาน

9 ภาพกิจกรรม

10 สอนทบทวนในมหาวิทยาลัย ( ภาค เรียนที่ 1)

11

12 สอนทบทวนในมหาวิทยาลัย ( ภาค เรียนที่ 2)

13

14 สอนทบทวน O – NET ม.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี

15 ค่ายบันไดสู่ประตูเหลืองแดง ครั้ง ที่ 2 ณ โรงเรียนนครเทศบาล 6 จ. เชียงราย

16 ค่ายบันไดสู่ประตูเหลืองแดง ครั้ง ที่ 2 ณ โรงเรียนนครเทศบาล 6 จ. เชียงราย

17 ประชุมนอกสถานที่

18 Objectives

19 Contact us

20 All you need for knowledge is here.

21 ทำแบบทดสอบ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มการสอนทบทวนวิชาพื้นฐานทาง คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google