งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO) 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
1

2 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
2

3 ขั้นตอนการใช้งานระบบสำหรับส่วนราชการผู้เบิก
ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO) ขั้นตอนการใช้งานระบบสำหรับส่วนราชการผู้เบิก

4 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
4

5 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
5

6 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
6

7 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
บันทึกรับแบบ 7

8 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
การเพิ่มข้อมูล 8

9 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
9

10 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
10

11 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
ผู้รับบำนาญ ได้รับเงินส่วนเพิ่ม 11

12 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
ผู้รับบำนาญ ได้รับเงินส่วนเพิ่ม (ต่อ) 12

13 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
ผู้รับบำนาญ ที่ต้องนำเงินมาคืน 13

14 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
ผู้รับบำนาญ ที่ต้องนำเงินมาคืน (ต่อ) 14

15 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด 15

16 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด (ต่อ) 16

17 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
ระดับหัวหน้าทำการยืนยันบันทึกรับแบบ 17

18 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
ระดับหัวหน้าทำการยืนยันบันทึกรับแบบ (ต่อ) 18


ดาวน์โหลด ppt ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google