งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดการพลวัต (Dynamic programming)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดการพลวัต (Dynamic programming)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดการพลวัต (Dynamic programming)

2 กำหนดการพลวัต หรือ Dynamic programming
เป็นกลวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะคล้ายกับการแบ่งแยกและเอาชนะ จะต่างกันก็เรื่องของกรรมวิธีที่ได้มาซึ่งคำตอบ การใช้อัลกอริทึมแบบแบ่งแยก และเอาชนะอาจมีการแก้ไขปัญหาย่อย ๆ ที่ลักษณะซ้อนเหลื่อมกันมาก ๆ ทำให้เวลานานมาก ในหลาย ๆ กรณีมีเวลาการทำงานเป็นฟังก์ชันเลขชี้กำลัง (exponential) ที่ทำงานช้ามาก แต่ถ้าออกแบบให้ทำงานเป็นแบบ กำหนดพลวัต กลับใช้เวลาเป็นแบบฟังก์ชันพหุนาม (polynomial) ที่ รวดเร็วกว่ามาก ๆ กำหนดพลวัตถือได้ว่าเป็นกลวิธีการออกแบบอัลกอริทึมที่ ใช้กันอย่างแพร่หลาย และเหมาะมากกับการแก้ไขปัญหาการหาค่าที่เหมาะ ที่สุด (optimization problems)

3 ที่มาและแรงจูงใจ แบ่งใหญ่เป็นย่อย ถ้ามีปัญหาย่อยที่ซ้ำมาก จะช้า
จำคำตอบไว้ใช้ในอนาคต จะเร็วขึ้น ใช้กับการแก้ปัญหาได้ทั้งแบบ Top-down Bottom-up

4 จำนวนฟิโบนักชี (Fibonacci)

5 เวลาการทำงาน

6 วิเคราะห์เวลาการทำงาน

7

8

9

10 เติมตารางแบบ: Bottom-Up

11 ลดขนาดตารางเหลือ 3 ตัว

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


ดาวน์โหลด ppt กำหนดการพลวัต (Dynamic programming)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google