งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวพัชฎา บุตรยะถาวร โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวพัชฎา บุตรยะถาวร โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวพัชฎา บุตรยะถาวร โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
Excretory system ระบบขับถ่าย โดย นางสาวพัชฎา บุตรยะถาวร ครูผู้สอน โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

2 การรักษาสมดุลของเหลวในร่างกายของสัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำเค็ม
H2O Hypertonic น้ำเข้มข้นมากกว่าของเหลวในปลา Hypotonic น้ำเข้มข้นน้อยกว่าของเหลวในปลา น้ำเค็ม น้ำจืด การปรับตัวตัว ดื่มน้ำมาก ดื่มน้ำน้อย ปัสสาวะน้อยเข้มข้น ปัสสาวะบ่อยเจือจาง

3 nitrogenous waste in body

4

5 โครงสร้างของไต

6 โครงสร้างของหน่วยไต(Nephron)
Renal Corpuscle

7 (Vasa Recta)

8

9

10 การทำให้น้ำปัสสาวะเข้มข้น โดยการดูดกลับ NaCl และ น้ำ
300 mmOsm/L 100 กรอง 300 mmOsm/L H+ NH3 HCO-3 NaCl H2O K+ สารอาหาร NaCl 200 400 700 1200 300 400 600 1200 H2O Urea ดูดกลับ 400 mmOsm/L 600 mmOsm/L 900 mmOsm/L 1200 mmOsm/L H2O H2O H2O Active trans. Passive trans. ที่มา:

11 สารที่กรองผ่านโกลเมอรูลัส

12 สารที่กรองและถูกดูดกลับ

13 Thank you


ดาวน์โหลด ppt นางสาวพัชฎา บุตรยะถาวร โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google