งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ภายหลังได้มีการสร้างแอนิเมชันในรูปแบบต่างๆแล้ว การนำผลงานเหล่านั้นมาทำการเชื่อมโยงไปมา เช่น เมื่อคลิกปุ่มใดๆแล้วกำหนดให้เชื่อมโยงปรากฏผลงาน แอนิเมชันอีกผลงานหนึ่งที่ได้สร้างขึ้นมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ภายหลังได้มีการสร้างแอนิเมชันในรูปแบบต่างๆแล้ว การนำผลงานเหล่านั้นมาทำการเชื่อมโยงไปมา เช่น เมื่อคลิกปุ่มใดๆแล้วกำหนดให้เชื่อมโยงปรากฏผลงาน แอนิเมชันอีกผลงานหนึ่งที่ได้สร้างขึ้นมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ภายหลังได้มีการสร้างแอนิเมชันในรูปแบบต่างๆแล้ว การนำผลงานเหล่านั้นมาทำการเชื่อมโยงไปมา เช่น เมื่อคลิกปุ่มใดๆแล้วกำหนดให้เชื่อมโยงปรากฏผลงาน แอนิเมชันอีกผลงานหนึ่งที่ได้สร้างขึ้นมา กำหนดให้ เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ใดๆที่ต้องการ หรือกำหนดให้ เชื่อมโยงไปยังซีนข้อมูลอีกซีนหนึ่งก็ได้เช่นกัน และ เมื่อทำการใส่ ActionScript ก็จะทำให้ผลงานที่ได้มี ความสมบูรณ์เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3

4 การเชื่อมโยงต่าง Movie กันให้ใช้ ActionScript TimeLine Control-> Goto Play Stop StopAll Sound

5 การเชื่อมโยงต่าง Movie กันให้ใช้ ActionScript Browser/Network-> GetURL LoadMovie UnloadMovie

6  การเชื่อมโยงต่าง Movie ให้สังเกตที่ Level ถ้า Level = 0 หมายถึง Movie ที่แสดงใหม่จะปิดงาน เก่า แต่ถ้า Level=1 หมายถึง Movie ที่แสดงใหม่ จะปรากฏบนงานเก่า และเห็นงานเก่าเป็นพื้นหลัง  Movie ที่ต้องการเชื่อมโยงต้องจัดเตรียมให้พร้อม เช่น 1.swf  เมื่อใช้คำสั่ง LoadMovie แล้ว ต้องใช้คำสั่ง UnloadMovie เพื่อยกเลิก Level ที่ใช้ไปในคำสั่ง LoadMovie ด้วยเสมอ ในกรณีที่ Level # 0  ถ้า LoadMovie และกำหนด Level = 0 คำสั่งที่ ใช้กลับมายังหน้าหลักต้องใช้คำสั่ง LoadMovie Level = 0

7

8  เมื่อใช้คำสั่ง LoadMovie แล้ว ในกรณีที่ Level = 0 เมื่อต้องการกลับมายังไฟล์เดิมให้ใช้คำสั่ง LoadMovie

9

10  เมื่อใช้คำสั่ง LoadMovie แล้ว ต้องใช้คำสั่ง UnloadMovie เพื่อยกเลิก Level ที่ใช้ไปในคำสั่ง LoadMovie ด้วยเสมอ ในกรณีที่ Level # 0


ดาวน์โหลด ppt  ภายหลังได้มีการสร้างแอนิเมชันในรูปแบบต่างๆแล้ว การนำผลงานเหล่านั้นมาทำการเชื่อมโยงไปมา เช่น เมื่อคลิกปุ่มใดๆแล้วกำหนดให้เชื่อมโยงปรากฏผลงาน แอนิเมชันอีกผลงานหนึ่งที่ได้สร้างขึ้นมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google