งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวี สุนทร นำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวี สุนทร นำเสนอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวี สุนทร นำเสนอ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบประตูอัจฉริยะ * ค่าอุปกรณ์ที่จัดซื้อเพิ่ม เครื่องแสกนเนอร์ชนิด 20 เส้น 18,000 บาท เครื่องอ่านบาร์โคดแบบรูด 3,700 บาท ค่าอุปกรณ์เดินสายและการต่อเชื่อม 3,500 บาท ----------- คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 25,200 บาท * ราคานี้คำนวณโดยไม่คิดค่าแรงและค่าซอฟต์แวร์ ราคาระบบ Access Control ในท้องตลาด 100,000 - 200,000 ต่อหน่วย

12 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องขายคูปอง * ค่าอุปกรณ์ที่จัดซื้อเพิ่ม เครื่องพิมพ์ใบเสร็จชนิดความร้อน 14,000 บาท ค่าจ้างประกอบตูเหล็กและชั้นวาง 8,000 บาท ค่าอุปกรณ์เดินสายและการต่อเชื่อม 3,500 บาท ----------- คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 25,500 บาท * ราคานี้คำนวณโดยไม่คิดค่าแรงและค่าซอฟต์แวร์ ราคาตู้ KIOSK ในท้องตลาด 90,000 - 180,000 ต่อหน่วย ราคากระดาษความร้อนม้วนละ 28 บาท สามารถพิมพ์คูปองได้จำนวน 530 ใบ คิดเป็นราคาใบละ 0.05 สตางค์ * ราคาค่าคูปองเดิมที่มีการจัดชื้อใบละ 1 สตางค์ & 1.5 สตางค์


ดาวน์โหลด ppt สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวี สุนทร นำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google