งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำปกหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำปกหน้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำปกหน้า

2 ที่จริงปกหน้าจะทำแบบไหนก็ได้ แล้วแต่เจ้าของแฟ้ม แต่ครูจะขอแนะนำให้นักเรียนทำในรูปแบบของ ปกผลงานทางวิชาการ เพราะต่อไปในภายหน้า นักเรียนจะต้อง ได้ทำผลงานทางวิชาการต่อไป

3 แฟ้มสะสมผลงาน ดวงพร ไชยมงคล
ดวงพร ไชยมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต ๑ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ปกหน้า ไม่ต้องมี คำนำหน้าชื่อ

4 ปกใน ให้มีคำนำหน้าชื่อ มีรายละเอียดว่าเรียนอยู่ในช่วงชั้นอะไร
ปกใน ให้มีคำนำหน้าชื่อ มีรายละเอียดว่าเรียนอยู่ในช่วงชั้นอะไร

5 นางสาวดวงพร ไชยมงคล ช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔ – ม.๖)
แฟ้มสะสมผลงาน นางสาวดวงพร ไชยมงคล ช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔ – ม.๖) โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต ๑ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

6 ข้อมูลส่วนตัว

7 ประวัติส่วนตัว

8

9

10

11 เกียรติยศที่ได้รับ

12

13

14 ผลงานที่ภาคภูมิใจ


ดาวน์โหลด ppt การทำปกหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google