งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปงานที่ต้องส่ง  การออกแบบการสอน (  การออกแบบการสอน ( ตามโมเดล ที่แต่ละกลุ่มเลือกไว้ )  ออกแบบการสอน + การคิด  ออกแบบเกมออนไลน์ (Quest Game)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปงานที่ต้องส่ง  การออกแบบการสอน (  การออกแบบการสอน ( ตามโมเดล ที่แต่ละกลุ่มเลือกไว้ )  ออกแบบการสอน + การคิด  ออกแบบเกมออนไลน์ (Quest Game)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปงานที่ต้องส่ง  การออกแบบการสอน (  การออกแบบการสอน ( ตามโมเดล ที่แต่ละกลุ่มเลือกไว้ )  ออกแบบการสอน + การคิด  ออกแบบเกมออนไลน์ (Quest Game) กำหนดส่ง

2 การออกแบบการสอน ( การออกแบบการสอน ( ตามโมเดลที่แต่ละกลุ่ม เลือกไว้ ) ปกหน้า ปกหน้า คำนำ คำนำ สารบัญ สารบัญ ส่วนที่ 1 เนื้อหาโมเดลการออกแบบการ สอน ส่วนที่ 1 เนื้อหาโมเดลการออกแบบการ สอน ส่วนที่ 2 การประยุกต์โมเดลการออกแบบ การสอนไปใช้ ( โดยเลือกเนื้อหามาจัดทำ 1 เรื่อง ) ส่วนที่ 2 การประยุกต์โมเดลการออกแบบ การสอนไปใช้ ( โดยเลือกเนื้อหามาจัดทำ 1 เรื่อง ) เอกสารอ้างอิง เอกสารอ้างอิง ส่งงานเป็นรายงาน + ไฟล์ ( โดย Write ลง CD กลุ่มละ 1 แผ่น ) ใส่ซอง ส่งงานเป็นรายงาน + ไฟล์ ( โดย Write ลง CD กลุ่มละ 1 แผ่น ) ใส่ซอง

3 ออกแบบการสอน + การ ส่งเสริมให้เกิดการคิด ปกหน้า ปกหน้า คำนำ คำนำ สารบัญ สารบัญ ส่วนที่ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับการคิด ส่วนที่ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับการคิด ส่วนที่ 2 สถานการณ์ปัญหาและภารกิจ ส่วนที่ 2 สถานการณ์ปัญหาและภารกิจ โดย แสดงตารางความสัมพันธ์ของการคิดและ คำถามที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดการคิดนั้น ด้วย เอกสารอ้างอิง เอกสารอ้างอิง ส่งงานเป็นรายงาน + ไฟล์ ( โดย Write ลง CD กลุ่มละ 1 แผ่น ) ใส่ซอง ส่งงานเป็นรายงาน + ไฟล์ ( โดย Write ลง CD กลุ่มละ 1 แผ่น ) ใส่ซอง

4 ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง การคิดและคำถามที่ต้องการ ส่งเสริมให้เกิดการคิด................... หลักการ / กระบวนการ คิด............. คำถาม

5 ออกแบบเกมออนไลน์ (Quest Game) ปกหน้า ปกหน้า คำนำ คำนำ สารบัญ สารบัญ ส่วนที่เหลือให้ดูได้จากคู่มือ เกมสารไทย ส่วนที่เหลือให้ดูได้จากคู่มือ เกมสารไทย

6 สถานการณ์ปัญหา สถานการณ์ปัญหา กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ภารกิจ 1. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 2. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 3. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


ดาวน์โหลด ppt สรุปงานที่ต้องส่ง  การออกแบบการสอน (  การออกแบบการสอน ( ตามโมเดล ที่แต่ละกลุ่มเลือกไว้ )  ออกแบบการสอน + การคิด  ออกแบบเกมออนไลน์ (Quest Game)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google