งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กราฟเบื้องต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กราฟเบื้องต้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กราฟเบื้องต้น

2 Motto of the day “จับจ้องที่จุดหมาย ไม่ใช่อุปสรรค" - สุภาษิตไนจีเรีย”

3 อัลกอริทึมพื้นฐานของกราฟ
กราฟอันประกอบด้วยปมและเส้นเชื่อม ที่เชื่อมคู่ปมที่มีความสัมพันธ์กัน เป็นตัวแบบในการจำลอง ปัญหามากมาย เมื่อเราสามารถจำลองปัญหาที่สนใจด้วยกราฟ จะทำให้มองการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ โดยอาศัยฐานความรู้ทางทฤษฎีกราฟ ที่มีผู้วิจัยค้นคว้ากันนาน บทนี้ขอนำเสนออัลกอริทึม พื้นฐานที่ใช้กับกราฟ อันได้แก่ การท่องไปตามปมต่าง ๆ ในกราฟสองวิธีคือ การค้นตามแนวกว้างและตามแนวลึก การทดสอบคุณสมบัติการเชื่อมต่อกันของปมในกราฟ การหาต้นไม้ทอดข้ามต่ำสุดของกราฟ และการหาวิถีสั้นสุดระหว่างปมในกราฟ อัลกอริทึมพื้นฐานต่าง ๆ เหล่านี้ได้รับนำไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาอื่น ๆ ที่จำลองด้วยกราฟ มากมาย

4 หัวข้อ นิยาม ตัวอย่างการใช้ กราฟ กราฟประเภท ต่างๆ วิถีและวง การแทนกราฟ
ตัวอย่างการใช้ กราฟ กราฟประเภท ต่างๆ วิถีและวง การแทนกราฟ การแวะผ่าน สภาพการ เชื่อมโยงของกราฟ

5 กราฟ (Graph)

6 ใช้กราฟแทน...

7 ใช้กราฟแทน...

8 กราฟกับการออกแบบวงจรรวม

9 กราฟกับวงจรดิจิตอล

10 กราฟกับการออกแบบวงจร

11 กราฟกับการเชื่อมสายสัญญาณ

12 กราฟประเภทต่างๆ

13 Complete Graphs

14 Connected Graphs

15 Path (วิถี) & Cycle (วง)

16 Traveling Salesperson Problem

17 Trees : ต้นไม้ คือ...

18 การแทนกราฟ

19 คำถามที่พบบ่อยของกราฟ

20 กราฟระบุทิศทาง (Directed Graph)

21 กราฟถ่วงน้ำหนัก (Weighted Graph)

22 Basic Graph Algorithms
Breadth-First Search Depth-First Search Topological Sort Strongly Connected Components

23 การค้นต้นไม้

24 การค้นกราฟ

25 Breadth Breadth-First Search

26 BFS Tree : Path Finding

27 BFS : Path Finding

28 BFS : Shortest Path

29 ใช้ BFS หา Shortest Path

30 Word Ladder

31 Depth -First Search

32 Depth -First Search

33 Depth -First Search

34 DFS(G,u) : ไม่จำเป็นต้องผ่านทุกปม

35 DFS : ผ่านทุกปม

36 DFS

37 Topological Sort

38 DAG : Directed Acyclic Graph

39 isDAG : DFS

40 Application

41 Application

42 Application

43 DFS : เวลาเข้า - เวลาออก

44 Topological Sort : DFS

45 Topological Sort : DFS

46 Topological Sort : Kahn

47

48

49

50

51

52

53

54 อัลกอริทึมบนกราฟ

55

56

57

58

59 Prim’s Algorithm

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69


ดาวน์โหลด ppt กราฟเบื้องต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google