งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้เครื่องมือ (Tool Box)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้เครื่องมือ (Tool Box)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้เครื่องมือ (Tool Box)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้สอน นายกฤษชนะ สิงคาร

2 การวาดเส้นตรงด้วย Line Tool
คำสั่ง Line Tool เป็นคำสั่งที่ใช้ในการลากเส้นตรงในลักษณะต่างๆ การใช้งานคำสั่ง Line Tool ทำได้ดังนี้ 1. คลิกที่ Line Tool 2. คลิกที่จุดเริ่มต้น 3. ลากเส้นมายังจุดที่ ต้องการแล้วปล่อย

3 การวาดรูปด้วย Pen Tool
2. คลิกเพื่อเริ่มต้น 3. คลิกจุดสุดท้าย

4 การวาดวงกลมและวงรีด้วย Oval Tool
2. คลิกเมาส์ เพื่อลากวงกลม

5 การวาดสี่เหลี่ยมด้วย Rectangle Tool
2. คลิกเมาส์เพื่อวาดรูปตามต้องการ

6 การเขียนรูปโดยใช้ Pencil Tool
2. กำหนดรูปแบบเส้น 3. กำหนด รูปแบบเส้น

7 การระบายสีโดย Brush Tool
2. เลือกขนาดของแปรง 3. เลือกรูปแบบของแปรง 4. ระบายสีตาม ต้องการ

8 การใส่ข้อความโดยใช้ Text Tool
2. ลากเมาส์เป็น กล่อง สีเหลี่ยม แล้วพิมพ์ข้อความ ที่ต้องการ 3. กำหนดค่าในส่วน ของ Properties


ดาวน์โหลด ppt การใช้เครื่องมือ (Tool Box)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google