งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Flowchart การเขียนผังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Flowchart การเขียนผังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Flowchart การเขียนผังงาน

2 การเขียนผังงาน (Flowchart)
คือ การเขียนผังงานโดยใช้สัญลักษณ์ในการแสดงลำดับขั้นตอนการ ทำงานต่าง ๆ

3

4

5

6 โครงสร้างในการเขียน Flowchart
แบบทำตามลำดับ (Sequence) แบบทางเลือก,ตัดสินใจ,เงื่อนไข (Selection) แบบวนรอบการทำงานหรือทำซ้ำ (Loop)

7 แบบทำตามลำดับ (Sequence)

8

9

10

11 จงเขียน Flowchart จากโจทย์ต่อไปนี้
โดยให้ตัวแปรดังนี้ ตัวแปร Base แทน ฐาน ตัวแปร Height แทน ความสูง

12 แบบทางเลือก,ตัดสินใจ,เงื่อนไข (Selection)

13 แบบทางเลือก,ตัดสินใจ,เงื่อนไข (Selection)
if if else if else..if else..if else

14 1.if (เงื่อนไขเป็นจริงทำ)

15 1.if (เงื่อนไขเป็นจริงทำ)

16 2.if else (จริงทำอย่างหนึ่ง เท็จทำอย่างหนึ่ง)

17 2.if else (จริงทำอย่างหนึ่ง เท็จทำอย่างหนึ่ง)

18 3.if else..if else..if else (หลายเงื่อนไข)

19 3.if else..if else..if else (หลายเงื่อนไข)
เขียน Flowchart เพื่อรับคะแนนจากผู้ใช้และแสดงผลการเรียน

20 จงเขียน Flowchart จากโจทย์ต่อไปนี้
พนักงานต้องในรถบริษัทออกไปทำงานต่างจังหวัด มีเงื่อนไขดังนี้ ถ้าขับรถเกิน 150 กม. คิด กม. ละ 6 บาท ถ้าขับรถไม่ถึง 150 กม. คิด กม. ละ 5 บาท จงหาเงินที่พนักงานต้องจ่ายให้กับบริษัท ตัวแปร km แทน กม. ตัวแปร sum แทน เงินที่พนักงานต้องจ่าย

21 เขียน Flowchart จากโจทย์ต่อไปนี้
ถ้าซื้อจำนวนตั้งแต่ 1000 ชิ้นขึ้นไป คิดชิ้นละ 50 บาท ถ้าซื้อจำนวนตั้งแต่ ชิ้น คิดชิ้นละ 60 บาท ถ้าซื้อจำนวนตั้งแต่ ชิ้น คิดชิ้นละ 70 บาท ถ้าซื้อจำนวนน้อยกว่า 100 ชิ้น คิดชิ้นละ 80 บาท ตัวแปร order แทนจำนวนสินค้า ตัวแปร sum แทนเงินที่ผู้ซื้อต้องจ่าย ตัวแปร order แทนจำนวนสินค้า ตัวแปร sum แทนเงินที่ผู้ซื้อต้องจ่าย

22 แบบวนรอบการทำงานหรือทำซ้ำ (Loop)

23 แบบวนรอบการทำงานหรือทำซ้ำ (Loop)
โครงสร้างการเขียนแบบทำซ้ำ แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ ตรวจสอบเงื่อนไขก่อน (While loop) ตรวจสอบเงื่อนไขทีหลัง (Do_while loop) กำหนดรอบการทำงานล่วงหน้า (For loop)

24 ตรวจสอบเงื่อนไขก่อน แล้วทำงาน (While_do loop)
ถ้าเงื่อนไขเป็น True จะทำงานไปเรื่อย ๆ จะหยุดทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็น False

25

26 ตรวจสอบเงื่อนไขทีหลัง (Do_while loop)
ทำงานก่อน 1 รอบ ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขเป็น True จะทำงานไปเรื่อย ๆ จะหยุดทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็น False

27

28 กำหนดรอบการทำงานล่วงหน้า (For loop)
มีการกำหนดการทำงานซ้ำไว้ล่วงหน้าแล้ว เมื่อทำงานซ้ำครบตามจำนวนรอบ จึงหยุด ทำงานซ้ำ แล้วออกจาก Loop

29

30 จากโจทย์ที่กำหนดให้ จงเขียน Flowchart
เขียน Flowchart แสดงแม่สูตรคูณ โดยรับแม่สูตรคูณจากผู้ใช้ เก็บในตัวแปร N โดยเขียนใน 3 โครงสร้างต่อไปนี้ For loop While_do loop Do_while loop


ดาวน์โหลด ppt Flowchart การเขียนผังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google