งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Renew Library Catalog. Renew คลิกที่ Borrower Info. ใส่เลขบาร์โค้ดบนบัตรประจำตัว ลงในช่อง Borrower Barcode : คลิก Login เพื่อเข้าสู่ระบบ ใส่เลขบาร์โค้ดที่ปรากฏบน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Renew Library Catalog. Renew คลิกที่ Borrower Info. ใส่เลขบาร์โค้ดบนบัตรประจำตัว ลงในช่อง Borrower Barcode : คลิก Login เพื่อเข้าสู่ระบบ ใส่เลขบาร์โค้ดที่ปรากฏบน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Renew Library Catalog

2 Renew คลิกที่ Borrower Info. ใส่เลขบาร์โค้ดบนบัตรประจำตัว ลงในช่อง Borrower Barcode : คลิก Login เพื่อเข้าสู่ระบบ ใส่เลขบาร์โค้ดที่ปรากฏบน บัตร เริ่มจาก บัตรสีส้ม 280 2003 xxxx บัตรสีขาว 03 0000 xxxxx บัตรสีแดง 580 2003 xxxx

3 คลิกที่ Checked Out เพื่อดูรายการหนังสือที่ต้องการ Renew คลิกที่ □ หน้ารายการที่ต้องการทำ Renew เมื่อเลือกรายการที่จะ Renew ครบตามต้องการแล้ว ให้คลิกที่คำสั่ง Renew

4 เมื่อ Renew แล้ว ระบบจะแสดงวันที่กำหนดส่งครั้งใหม่ โดยนับ จากวันที่ทำการ Renew + จำนวนวันที่ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือได้ ตามสิทธิ

5 ข้อควรทราบเกี่ยวกับการ Renew บัตรหมดอายุ ไม่สามารถทำ Renew หนังสือได้ หนังสือสำรอง ไม่สามารถ Renew ได้ หนังสือที่มีผู้จอง ไม่สามารถ Renew ได้ กรณีที่ผู้ใช้ค้างค่าปรับ ระบบจะบล็อกไม่ให้ทำการ Renew โปรดติดต่อชำระค่าปรับที่เคาน์เตอร์บริการ ยืม - คืน การ Renew หนังสือ ทำได้ 2 ครั้งติดต่อกันเท่านั้น หากประสงค์จะใช้หนังสือต่อ กรุณานำตัวเล่มมาคืน ห้องสมุด และทำการยืมใหม่อีกครั้ง


ดาวน์โหลด ppt Renew Library Catalog. Renew คลิกที่ Borrower Info. ใส่เลขบาร์โค้ดบนบัตรประจำตัว ลงในช่อง Borrower Barcode : คลิก Login เพื่อเข้าสู่ระบบ ใส่เลขบาร์โค้ดที่ปรากฏบน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google