งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็น การรักษา Lab chemoprophylaxis Treatment No Atb exc. Immunocompromised, อ. วันดี IV+ เน้น ORS ร้านขายยา  ยกเลิกการขายยาปฎิ. ATB –3rd gen: ceftriazone.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็น การรักษา Lab chemoprophylaxis Treatment No Atb exc. Immunocompromised, อ. วันดี IV+ เน้น ORS ร้านขายยา  ยกเลิกการขายยาปฎิ. ATB –3rd gen: ceftriazone."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประเด็น การรักษา Lab chemoprophylaxis

3 Treatment No Atb exc. Immunocompromised, อ. วันดี IV+ เน้น ORS ร้านขายยา  ยกเลิกการขายยาปฎิ. ATB –3rd gen: ceftriazone เหมาะรักษาในเลือด แต่ไม่ตัด shedding ใน อุจจาระ –oral 3rd gen : แพง ใช้ในกรณีไม่ดื้อยามาก และเป็นเด็ก – ดิ้อ norfloxacin อาจใช้ ciprofloxacin ( ดีต่อ gram neg.) ลดปัญหา shedding ได้ อ. วันดี + อ. กุลกัญญา จะช่วยเรื่อง guideline ในการรักษา  กรมการแพทย์ ( พ. นฤมล ) กระจายแพทย์ ผู้รักษา อ. สุชาติ ไม่ควรให้เน้นเรื่อง atb ใน guideline

4 Investigation-problem การสอบสวนโรค การทำ rectal swab

5 Control ประสาน สำนักต. และกรมการแพทย์ เน้น sanitation& personal hygiene-hand washing เน้น ให้หยุดการใช้ยา รักษา - ป้องกัน ปชส ไม่ให้ซื้อยากิน

6 Chemoprophylaxis ไม่ควรให้ atb เน้น การสุขาภิบาล น้ำ แทน

7 Lab กรมวิทย์ ส่งเชื้อเข้ากรมวิทย์ 


ดาวน์โหลด ppt ประเด็น การรักษา Lab chemoprophylaxis Treatment No Atb exc. Immunocompromised, อ. วันดี IV+ เน้น ORS ร้านขายยา  ยกเลิกการขายยาปฎิ. ATB –3rd gen: ceftriazone.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google