งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตั้งและทดสอบระบบ พร้อมตรวจรับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตั้งและทดสอบระบบ พร้อมตรวจรับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตั้งและทดสอบระบบ พร้อมตรวจรับ
ขั้นตอนการดำเนินการ การติดตั้งวงจร การทดสอบระบบและการตรวจรับ

2 ขั้นตอนการติดตั้งระบบ VPN
กำหนดนิยามและ สรุปความต้องการ การออกแบบระบบ ในรายละเอียด จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ ตรวจเช็คและ ทดสอบอุปกรณ์ สำรวจสถานที่ และ จุดติดตั้ง ดำเนินการติดตั้ง อุปกรณ์ และ ระบบ การทดสอบระบบ และการตรวจรับ

3 การติดตั้ง อุปกรณ์ และ ระบบ VPN
การติดตั้งวงจรต้นทาง ส่วนกลาง Integration & Test System ขั้นตอน ดำเนินการติดตั้ง Installation & Commissioning Remote Site Installation Remote Site Integration Remote Site การติดตั้ง อุปกรณ์ และ ระบบ VPN การติดตั้งวงจรปลายทาง ส่วนภูมิภาค การสำรวจ จุดติดตั้งอุปกรณ์ ตรวจสอบคุณภาพ การดำเนินงาน

4 ขั้นตอนดำเนินการติดตั้ง
การติดตั้งวงจรต้นทาง ส่วนกลาง การติดตั้งวงจรปลายทาง ส่วนภูมภาค ประกอบและ Test อุปกรณ์ ขนส่งอุปกรณ์ การสำรวจจุด ติดตั้งอุปกรณ์ Installation Remote Site ติดตั้งข่ายสาย Fiber main's root Survey On-Site Installation & Commissioning Remote Site Integration Remote Site ติดตั้ง Firewall และ L3-Switch ติดตั้งสาย Copper wire ภายนอก และภายใน ติดตั้งอุปกรณ์ Modem ทดสอบการเชื่อมของ Lan Switch กับ network การต่อระบบ Internet ติดตั้งอุปกรณ์ Router และ Switch Integration Remote Site & Network Integration & Test System

5 Implementation Plan Phase 1 Phase 2 M1 M2 M3 M4 ส่วนกลาง สำรวจ
ติดตั้งระบบ ส่วนกลาง ส่วน ภูมิภาค Phase 1 สำรวจ ติดตั้งระบบ ส่วนภูมิภาค สำรวจ ติดตั้งระบบ ส่วนภูมิภาค Phase 2 ทดสอบและส่งมอบ

6 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
การดำเนินงานในสถานที่ปลายทาง จำนวนครั้ง ในการเข้า สถานที่ การดำเนินงาน ในสถานที่ จำนวนวัน การดำเนินงาน ครั้งที่ 1 1 วัน ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันสถานที่ติดตั้ง ครั้งที่ 2 ติดตั้งสายภายใน วาง Modem 1-2 วัน ทดสอบระบบพร้อมการเชื่อมต่อ Router& Switch พร้อมตรวจรับ ครั้งที่ 3 1 วัน

7 การเตรียม สถานที่ติดตั้ง
จุดติดตั้ง ที่เหมาะสม อยู่ในห้องปรับอากาศหรืออากาศถ่ายเท มีโต๊ะหรือจุดวางเหนือพื้น จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า(บาร์ปลั๊ก)

8 ทดสอบการทำงานพร้อมการตรวจรับอุปกรณ์
ทำการทดสอบการ Ping Router ให้สามารถติดต่อกับ เครือข่ายต้นทางได้

9

10 การเชื่อมต่อ Internet

11 Q&A


ดาวน์โหลด ppt การติดตั้งและทดสอบระบบ พร้อมตรวจรับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google