งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนผังงาน ผังงาน (Flowchart)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนผังงาน ผังงาน (Flowchart)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนผังงาน การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ Software Design and Development

2 การเขียนผังงาน ผังงาน (Flowchart)
Pseudocodes และ PDL (Program Design Language)

3 ความหมายผังงาน ผังงาน คือ รูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนลำดับ หรือขั้นตอนในโปรแกรม รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ที่จะใช้เป็นเอกลักษณ์ และแทนความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง

4 ประเภทผังงาน ผังงานระบบ (System Flowchart)
แสดงถึงขั้นตอนการทำงานภายในระบบงานหนึ่ง ๆ แต่ละจุดประกอบด้วย Input-Process-Output ไม่สามารถเขียนโปรแกรมจากผังงานระบบได้ ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) แสดงถึงขั้นตอนของคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม อาจสร้างมาจากผังงานระบบ นำไปเขียนโปรแกรมคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่อไป

5 ประโยชน์ของผังงาน รู้และเข้าใจได้ง่าย
ง่ายและสะดวกต่อการพิจารณาถึงลำดับขั้นตอนในการทำงาน ตรวจสอบความถูกต้องของลำดับขั้นตอนได้ง่าย การเขียนโปรแกรมทำได้รวดเร็วและง่ายขึ้น บำรุงรักษาหรือเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น

6 ข้อจำกัดของผังงาน ใช้สื่อความหมายระหว่างบุคคลมากกว่าที่จะสื่อกับเครื่อง ไม่ทราบความสำคัญของแต่ละขั้นตอน สิ้นเปลือง เพราะใช้กระดาษและอุปกรณ์มาก ผังงานขนาดใหญ่ ปรับเปลี่ยนแก้ไขทำได้ยาก ในผังงานจะบอกเพียงลำดับอย่างไร และ ปฏิบัติงานอะไร ผังงานไม่สามารถแทนลักษณะคำสั่งในภาษา ได้ชัดเจนตรงไปตรงมา

7 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน
หน่วยงานที่รวบรวมและกำหนดมาตรฐาน American National Standard Institute (ANSI) International Standards Organization (ISO)

8 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
การกำหนดค่าเริ่มแรก การรับข้อมูล การประมวลผล การแสดงค่าของข้อมูล การทดสอบ

9 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
การกำหนดค่าเริ่มแรก Start

10 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
การรับข้อมูล อ่านข้อมูล X

11 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
การประมวลผล X = X * Y

12 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
การแสดงค่าของข้อมูล แสดงค่า X ทางหน้าจอ

13 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
การทดสอบ X < 1?

14 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
สิ้นสุด End

15 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
เชื่อมต่อ

16 การจัดภาพและทิศทางของ ผังงาน
จากบนมาล่าง จากซ้ายไปขวา และควรเขียนลูกศรกำกับทิศทาง สัญลักษณ์มีขนาดต่างกันได้ แต่ต้องมีรูปตามมาตรฐานที่กำหนด หลีกเลี่ยงการโยงไปมาในทิศทางตัดกัน คำอธิบายในภาพเขียนเพียงสั้น ๆ และเข้าใจง่าย ควรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด และควรมีชื่อของผังงาน ผู้เขียน วันที่ที่เขียน และเลขหน้าลำดับ

17 ซูโดโค้ด และ PDL การเรียงลำดับ การตัดสินใจแบบทดสอบทางเลือก
คำสั่งทำซ้ำ ๆ FOR และ END FOR REPEAT-UNTIL WHILE - END WHILE โปรแกรมย่อยหรือโมดูล

18 ซูโดโค้ด และ PDL Pseudo code ของการโยนเหรียญ 3 ครั้ง ถ้าเกิดหัว ผู้โยนจะได้เงิน 10 บาท ถ้าเกิดก้อย ผู้โยนจะเสียเงิน 10 บาท 1. โยนเหรียญ 2. ถ้าเหรียญออกหัว 2.1. ได้รับเงิน 10 บาท 3. ถ้าเหรียญออกก้อย 3.1. เสียเงิน 10 บาท 4. ทำงานครบ 3 ครั้งหรือยัง 4.1. ถ้ายังให้ไปทำข้อ 1 4.2. ถ้าครบแล้วให้ทำข้อ 5 5. หยุด

19 ซูโดโค้ด และ PDL Pseudo code ของการคำนวณเกรดเฉลี่ยของนักศึกษา
0. ให้ U = 0, G = 0, S = 0 และ i = 1 1. ให้ U = หน่วยกิตของวิชา i 2. ให้ G = เกรดของวิชา i 3. ให้เพิ่มค่า S = S + U x G 4. เป็นวิชาสุดท้ายหรือไม่ 4.1 ถ้าใช่ ทำข้อ 5 4.2 ถ้าไม่ใช่ เพิ่มค่า i หนึ่งระดับ ทำข้อ 1 5. นำ G มาหารด้วย i


ดาวน์โหลด ppt การเขียนผังงาน ผังงาน (Flowchart)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google