งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรักษาสมดุลร่างกาย (Homeostasis)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรักษาสมดุลร่างกาย (Homeostasis)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรักษาสมดุลร่างกาย (Homeostasis)
Presented by Kittichai cheawchan

2 Contractile vacuole การรักษาสมดุลน้ำ โพรทิสต์หรือโพรโทซัว
เช่น พารามีเซียม อะมีบา Contractile vacuole

3 เกล็ด Scale การปัสสาวะน้อยและเข้มข้น

4 ADH (Antidiuretic hormone)
กระตุ้นการดูดน้ำกลับที่ไต บริเวณท่อขดส่วนปลายและท่อรวม

5

6 Hypertonic ปลาน้ำเค็ม เข้มข้น

7 Hypotonic ปลาน้ำจืด เจือจาง

8 สัตว์ทะเล Starfish Jelly fish
“มีของเหลวในร่างกายเป็น Isotonic ต่อน้ำทะเล” Starfish

9

10 การรักษาสมดุลอุณหภูมิ

11 สัตว์เลือดเย็น ปลา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน
สัตว์ที่ไม่สามารถรักษาอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ได้ ได้แก่ ปลา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน อุณหภูมิร่างกายแปรผันตาม สิ่งแวดล้อม

12 สัตว์เลือดอุ่น อุณหภูมิร่างกายคงที่
สัตว์ที่สามารถปรับอุณหภูมิภายในร่างกายให้สมดุลได้ นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อุณหภูมิร่างกายคงที่

13 การจำศีล Hibernation อัตราการหายใจและ การเต้นของหัวใจต่ำมาก

14

15 เมื่อเลือดมีCo2หรือเป็นกรดมากขึ้น
ควบคุม ศูนย์การควบคุม กระตุ้น การทำงานปรับสมดุล การหายใจ Medulla Co2 ในเลือด เมื่อเลือดมีCo2หรือเป็นกรดมากขึ้น จะกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจให้ทำงานเพิ่ม จึงหายใจหอบและถี่ขึ้น สมดุลน้ำ Hypothalamus ปริมาตรเลือดและแรงดันออสโมซิส เมื่อเลือดมีน้ำน้อย (แรงดันออสโมซิสสูง) ทำให้เราหิวน้ำ และมีการหลั่ง ADH เพื่อกระตุ้นการดูดน้ำกลับ อุณหภูมิ อุณหภูมิร่างกาย ดูตารางนะครับ 

16 สมดุลกรด-เบส รักษา pH พลาสมาให้มีค่าอยู่ที่ pH 7.4 1.ระบบหายใจ CO2
2.ระบบขับถ่าย ไตขับ H+ /ดูดกลับ HCO3- 3.ระบบบัฟเฟอร์ H2CO3 กรดคาร์บอนิก HCO3− ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออน

17

18

19 ข้อใดแสดงสภาวะของเลือดในคนก่อนและหลังการออกกำลังกายใหม่ๆ ไม่ถูกต้อง (O-net 51)

20


ดาวน์โหลด ppt การรักษาสมดุลร่างกาย (Homeostasis)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google