งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน Infusion Pump เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน Infusion Pump เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน Infusion Pump เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ผศ. นพ. ทนันชัย บุญบูรพงศ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2 Infusion Pump คืออะไร Wikipedia
เครื่องควบคุมอัตราการไหลของสารน้ำ ยา หรืออาหาร เข้าสู่ร่างกาย มักให้เข้าทางหลอดเลือดดำ (intravenous) แต่อาจเข้าทางอื่นได้ เช่น subcutaneous, arterial, epidural เป็นต้น ทำให้สามารถให้ใน ปริมาณ อัตราเร็ว หรือความถี่ห่าง ที่ทำไม่ได้ง่ายด้วยคน หรือสามารถให้ตามความต้องการของผู้ป่วย (patient-controlled) ได้

3 ชนิดของ Infusion Pump Syringe pump: small-volume pump มักใช้เพื่อให้ยา
Infusion pump: large-volume pump มักใช้เพื่อให้สารน้ำ สารอาหาร

4 Infusion Pump แบบอื่นๆ
ใช้มือบีบ ใช้ BP cuff พัน Pressure infusor

5 ชนิดของ Infusion Pump แบ่งตามกลไกการทำงาน
Drop-counting pump นับหยด Volumetric pump คำนวณปริมาตร 1. Linear peristaltic pump – finger pump เช่น Infusomat (B Braun), Terufusion (Teruma) 2. Rotary peristaltic pump เช่น Simplicity (Critikon), Narco (Air Shields) 3. Reciprocating piston pump เช่น Imed 960 (Imed), Imfu-Check 1500 (Ivac) 4. Piston-actuated diaphragm pump เช่น Flo-Gard (Travenol), Valleylab (Valleylab)

6 Linear Peristaltic Pump (Finger Pump)
ก้านเรียงติดต่อกันกดสายน้ำเกลือในลักษณะนิ้วกดไล่เรียงกันไป ตัวอย่างเช่น - Infusomat (B Braun) - Terufusion (Teruma) - Flo-gard 6201 (Baxter)

7 Rotary Peristaltic Pump
ล้อหมุน รีดสายน้ำเกลือ ตัวอย่างเช่น - Simplicity (Critikon) - Narco (Air Shields)

8 Reciprocating Piston Pump
ใช้ลูกสูบ ดึงสารน้ำเข้ามาในกระบอกสูบแล้ว pump ออกไปด้วยอัตราที่ตั้งไว้ กำหนดทิศทางการไหลของสารน้ำให้เข้าหรือออกจากกระบอกสูบด้วย rotary valve หรือการอุดกั้นทางออก ตัวอย่างเช่น - Imed 960 (Imed) - Imfu-Check 1500 (Ivac)

9 Piston-Actuated Diaphragm Pump
ลูกสูบดันน้ำไปดัน diaphragm ให้สารน้ำในอีกกระเปาะหนึ่งไหลออกจากกระเปาะไป เมื่อลูกสูบถูกดึงกลับ แรงดัน diaphragm ลดลง สารน้ำไหลเข้าสู่กระเปาะผ่าน one-way valve ตัวอย่างเช่น - Valleylab IV6000 (Valleylab) - Flo-Gard 8000 (Baxter)

10 Occlusion Pressure (mm Hg)
Evaluation of Volumetric Infusion Pumps Intensive Care World, December 1984 Mean Error (%) Occlusion Pressure (mm Hg) Time to Alarm At 1 mL/h (min) Accumulated Fluid Expelled (mL) Infusomat 2.51.1 62677 39.4 0.25 Terufusion 4.82.5 988145 139.3 2.82 Critikon 3.61.4 81625 89 0.68 Narco 1.10.7 742191 18.9 0.19 Imed 1.41.1 130276 57.8 0.60 Ivac 1.30.6 1256107 106.5 1.23 Travenol 2.31.0 46440 27.5 0.38 Valleylab 2.21.0 80270 41.3 0.43

11 วิธีการให้สารน้ำ Continuous infusion - Pulsatile vs non-pulsatile
- มักหยดไม่สม่ำเสมอถ้าตั้งอัตราการไหลต่ำ Intermittent infusion + KVO Patient-controlled infusion Total parenteral nutrition infusion Target-controlled infusion

12 ความเที่ยงตรงในการให้ปริมาตร เชื่อถือได้มากเพียงใด
ความเที่ยงตรงในการให้ปริมาตร เชื่อถือได้มากเพียงใด ความคลาดเคลื่อนประมาณ 5% ผิดพลาดมากขึ้นถ้าไม่ใช้ IV set ที่ระบุ ควรตรวจสอบดูเป็นระยะ

13 มาตรการเพื่อความปลอดภัย
แบตเตอรี่ ป้องกันเครื่องปิดขณะไฟดับ ต้องมีการเตือนเมื่อเครื่องหยุดให้สารน้ำ Anti-free-flow device ป้องกันสารน้ำไหลเป็นสายเข้าสู่ผู้ป่วย ขณะกำลังตั้งเครื่องหรือปลดสายจากเครื่อง Downstream occlusion sensor อาจตั้งระดับได้ Upstream pressure sensor เพื่อให้รู้ว่าสารน้ำหมด (empty container sensing) หรือมีการบีบถุงน้ำเกลือ Air-in-line detector

14 Occlusion ผลเสียจากการไม่ได้สารน้ำหรือยา เช่น hypotension, hypertension, hyperglycemia เมื่อแก้การอุดกั้นได้ สารน้ำหรือยาที่สะสมอยู่ จะถูกดันเข้าสู่ร่างกายเป็น bolus Occlusion alarm level อาจตั้งระดับได้

15 Air-In-Line ควรบีบกระเปาะ IV set ให้มีน้ำมากพอ
ใช้เครื่องที่มี air-in-line sensor หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะบรรจุน้ำเกลือที่มีอากาศ

16 ปัญหาอื่นๆ ถ้าตั้งอัตราการไหลต่ำ จะหยดไม่สม่ำเสมอ ไม่ควรใช้ในการให้ยาที่ต้องให้อย่างสม่ำเสมอ การ purge ทำโดยตั้ง rate สูงและจำกัด volume การต่อสายจาก infusion pump เข้ากับ 3-way ที่วัด CVP อาจมีผลให้ CVP สูง Battery ควรดูแลให้ใช้งานได้ และ charge ไว้เสมอ บางเครื่องเสียงดังขณะทำงาน ไม่แนะนำให้ใช้เพื่อให้เลือด ความดันอาจทำให้เม็ดเลือดแดงแตก

17 การเลือกซื้อ Infusion Pump
ต้องการให้สารน้ำประเภทใด อัตราเร็วเพียงใด ขนาดและน้ำหนักเครื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัย ทดลองใช้

18 ขอขอบคุณอย่างมาก หากจะมีคำถาม และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน Infusion Pump เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google