งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรม การดูแลเครื่องมือ ที่เสี่ยงสูง .ในหอผู้ป่วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรม การดูแลเครื่องมือ ที่เสี่ยงสูง .ในหอผู้ป่วย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรม การดูแลเครื่องมือ ที่เสี่ยงสูง .ในหอผู้ป่วย
infusion pump (เครื่องควบคุมการให้สารน้ำ)

2 มีใช้หลากหลายยี่ห้อ เช่น

3 ยากแก่การดูแล และใช้งาน

4 จึงเป็นที่มาของ นวัตกรรมการใช้และการดูแล
จัดทำทะเบียน วัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ ติดหมายเลข ID ให้ตรงกับ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ ตรวจสอบจำนวนให้ครบ ตรวจสอบการใช้งานในแต่ละวัน ให้พร้อมใช้ สอบเทียบด้วยมืออย่างคราวๆ เพื่อความถูกต้องเที่ยงตรง เมื่อชำรุดส่งซ่อม และติดตามให้เพียงพอใช้ สาธิต และสอนการใช้ให้กับผู้ปฏิบัติ ทุกคนได้เข้าใจโดย เฉพาะตัวใหม่ๆ

5 1.แยกเป็นชนิด และยี่ห้อ ติดเลข ที่ตัวเครื่อง

6 2.ติดสีแดง ชัดเจนเป็นเครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูง

7 3. ติดวิธีการใช้ และระบุการตั้งค่าเฉพาะเครื่องไว้

8 4.ทำความสะอาดส่งสอบเทียบ หาความเที่ยงตรง

9 5. สรุปปัญหา ผลการสอบเทียบ

10 นำปัญหาสู่ผู้ปฏิบัติ และสอนวิธีการปรับใช้ให้ถูกต้อง

11 ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพ พร้อมใช้
ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพ พร้อมใช้

12 ผลงานที่ภาคภูมิใจ 26 ธันวาคม 2556 รางวัลที่ 2 การดูแลรักษาเครื่องมือ
ผลงานที่ภาคภูมิใจ 26 ธันวาคม รางวัลที่ 2 การดูแลรักษาเครื่องมือ


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรม การดูแลเครื่องมือ ที่เสี่ยงสูง .ในหอผู้ป่วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google