งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
สำนักงบประมาณ Bureau of the Budget การเตรียมการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โดย คุณวลัยรัตน์ ศรีอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

2 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554
100%

3 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 40%

4 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 40% ภาระผูกพัน 6%

5 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 40% ภาระผูกพัน ชำระหนี้เงินกู้และชดใช้เงินคงคลัง 20% 6%

6 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554
รายจ่ายตามนโยบายต่อเนื่อง 24% ค่าใช้จ่ายบุคลากร 40% 24% 6% ภาระผูกพัน ชำระหนี้เงินกู้และชดใช้เงินคงคลัง 20%

7 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554
รายจ่ายตามนโยบายต่อเนื่อง 24% ค่าใช้จ่ายบุคลากร 40% 24% 10% รายจ่ายภารกิจปกติ 6% ภาระผูกพัน ชำระหนี้เงินกู้และชดใช้เงินคงคลัง 20% 7

8 ตัวอย่างค่าใช้จ่ายระดับกระทรวงปี 2553
ทั้งประเทศ การคลัง คมนาคม ศึกษาธิการ ค่าใช้จ่ายบุคลากร 42.8% ภาระผูกพัน 12.9% รายจ่ายภารกิจปกติ 14.1% ชำระหนี้เงินกู้และ ชดใช้เงินคงคลัง 12.6% รายจ่ายตามนโยบายต่อเนื่อง 17.5% ค่าใช้จ่ายบุคลากร 4.7% ภาระผูกพัน 1.5% รายจ่ายตามนโยบายต่อเนื่อง 0.01% รายจ่ายภารกิจปกติ 1.9% ชำระหนี้เงินกู้และ ชดใช้เงินคงคลัง 91.76% ค่าใช้จ่ายบุคลากร 13.6% ภาระผูกพัน 17.4% รายจ่ายตามนโยบายต่อเนื่อง 11.2% รายจ่ายภารกิจปกติ 57.6% ค่าใช้จ่ายบุคลากร 62.5% ภาระผูกพัน 4.1% รายจ่ายตามนโยบายต่อเนื่อง22.3% รายจ่ายภารกิจปกติ 11.0%


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google