งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปลี่ยนหลอดบรรจุเลือด ในการทดสอบ coagulogram (PTT, PT )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปลี่ยนหลอดบรรจุเลือด ในการทดสอบ coagulogram (PTT, PT )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปลี่ยนหลอดบรรจุเลือด ในการทดสอบ coagulogram (PTT, PT )

2 หลอดเดิม หลอดใหม่ 3. 8 % sodium citrate 3. 2 % sodium citrate จุกสีฟ้า
มีขีดบอกปริมาตร 3 มล. 3. 8 % sodium citrate 3. 2 % sodium citrate

3 ทำไมต้องเปลี่ยนเป็นหลอด 3.2% sodium citrate?
PT and APTT results with the 3.8% citrate may be longer than with the 3.2% citrate. 3.2% citraateมีค่า osmolarity ใกล้เคียงกับค่าของ plasma ลดความแปรปรวนของผลการทดสอบ ในผู้ป่วยที่มีระดับค่าฮีมาโตคริทสูง/ต่ำ กว่าปกติได้ การ Standardization ค่า ISI ของน้ำยาทดสอบ PT (เพื่อคำนวณค่า INR) ก็ใช้ 3.2% citrate tube เช่นกัน The NCCLS and the International Society on Thrombosis and Hemostasis (ISTH) recommend the 3.2% citrate tubes

4 ต้องเปลี่ยนแปลงเทคนิคการเจาะเก็บเลือดหรือไม่?
ใช้เทคนิคการเจาะเลือดแบบเดิม (one syringe technique) เปิดฝาหลอด ฉีดเลือดใส่ในหลอดให้ถึงขีดบอกระดับปริมาตร (2.7 – 3.0 มล.) ห้าม! แทงเข็มผ่านฝาหลอดเพื่อฉีดเลือดลงไป เพราะจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตก

5 วิธีผสมเลือดให้เข้ากับสารกันเลือดแข็งอย่างถูกต้อง
ไม่มี hemolysis, ไม่มีฟอง, ไม่มี partially clot ผสมเลือดด้วยการกลับหลอดไปมา อย่างน้อย 5 ครั้ง ห้ามเขย่า

6 ข้อดีของการใช้สารกันเลือดแข็งชนิด 3.2% sodium citrate ก็คือ....
สามารถใส่เลือดได้คลาดเคลื่อนถึง ± 10% จากระดับขีดบอกปริมาตรข้างหลอด โดยไม่ทำให้ค่าการทดสอบผิดพลาด …อ้างอิงจาก NCCLS Evacuated Tubes and Additives for Blood Specimen Collection-Fourth Edition H1-A4 Vol.16 #13 December 1996

7 ช่วยลดภาระการปรับปริมาตรเลือดตามค่า hematocrit
Hct % ...เจาะเลือด 2.7 ml เท่ากับระดับขีดข้างหลอด ตารางปรับปริมาตรเลือด ใน 3.2%sodium citrate Hct (%) Blood volume (ml) 65 4.3 60 3.8 55 3.3 50 3.0 45 2.7 40 2.5 35 2.3 30 2.1 25 2.0 2.7 ml

8 ห้องแล็บสามารถใช้ Primary tube ในการทดสอบได้
ลดขั้นตอน ลดเวลา ลดความผิดพลาด 1998 CA-540

9 ข้อตกลงในการเริ่มต้นใช้งาน
เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ (พร้อมกันทั้ง รพ. ) เกณฑ์ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ ไม่รับทำการทดสอบเลือดที่เจาะใส่หลอดชนิดเดิมอย่างเด็ดขาด เนื่องจากค่าอ้างอิงและค่า control ใหม่มีใช้สำหรับ 3.2% sodium citrate เท่านั้น ค่าอ้างอิง ( N = 50) PTT – 28.8 sec PT – 13.4 sec จัดทำเอกสารแนบในคู่มือสิ่งส่งตรวจ ฉบับปรับปรุงใหม่ สำเนาเรียนผู้ใช้บริการทุกหน่วยงาน ทุกหอผู้ป่วย และ ผู้เกี่ยวข้องกับการเก็บสิ่งส่งตรวจ


ดาวน์โหลด ppt การเปลี่ยนหลอดบรรจุเลือด ในการทดสอบ coagulogram (PTT, PT )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google