งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูศรีไพร แตงอ่อน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูศรีไพร แตงอ่อน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูศรีไพร แตงอ่อน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
(ว 42102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูศรีไพร แตงอ่อน

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อธิบายเกี่ยวกับกำเนิดเอกภพ
และกาแล็กซีได้ ครู ศรีไพร แตงอ่อน

3 ทฤษฎีการเกิดของเอกภพ
กำเนิดเอกภพ ทฤษฎีการเกิดของเอกภพ 1. ทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ่ ทฤษฎีการออสซิลเวลของเอกภพ3. ทฤษฎีสภาวะคงที่ ครู ศรีไพร แตงอ่อน

4 หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง
ครู ศรีไพร แตงอ่อน

5 - อุณหภูมิพื้นหลังของอวกาศ
- การขยายตัวของเอกภพ - อุณหภูมิพื้นหลังของอวกาศ ครู ศรีไพร แตงอ่อน

6 (Edwin Powell Hubble) พ.ศ. 2432 - 2496
เอ็ดวิน พี. ฮับเบิล (Edwin Powell Hubble) พ.ศ ครู ศรีไพร แตงอ่อน

7 กาแล็กซีจะเคลื่อนที่ไกลออกไปด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นตามระยะห่าง
เอ็ดวิน พี. ฮับเบิล กาแล็กซีจะเคลื่อนที่ไกลออกไปด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นตามระยะห่าง ครู ศรีไพร แตงอ่อน

8 กาแล็กซีไกลเคลื่อนที่เร็วกว่ากาแล็กซีที่ใกล้
เอ็ดวิน พี. ฮับเบิล กาแล็กซีไกลเคลื่อนที่เร็วกว่ากาแล็กซีที่ใกล้ “เอกภพกำลังขยายตัว” ครู ศรีไพร แตงอ่อน

9 อุณหภูมิพื้นหลังของอวกาศ คืออุณหภูมิของเอกภพในปัจจุบัน
ลดเหลือ เคลวิน ครู ศรีไพร แตงอ่อน

10 อุณหภูมิพื้นหลังของอวกาศ
ค้นพบโดย อาร์โน เพนเซียส และ โรเบิร์ต วิลสัน ครู ศรีไพร แตงอ่อน

11 ครู ศรีไพร แตงอ่อน

12 คืออาณาจักรหรือระบบของดาวฤกษ์นับแสนล้านดวง
กาแล็คซี(Galaxy) คืออาณาจักรหรือระบบของดาวฤกษ์นับแสนล้านดวง ครู ศรีไพร แตงอ่อน

13 กาแล็คซี(Galaxy) ดาวฤกษ์ในกาแล็กซีอยู่รวมกันด้วยแรงโน้มถ่วงระหว่างดวงดาวกับหลุมดำที่มีมวลสารมหาศาล ซึ่งอยู่ ณ ศูนย์กลางของกาแล็กซี ครู ศรีไพร แตงอ่อน

14 เนบิวลาซึ่งเป็นกลุ่มแก๊สและ
กาแล็คซี(Galaxy) เนบิวลาซึ่งเป็นกลุ่มแก๊สและ ฝุ่นละอองเกาะกลุ่มอยู่ระหว่างที่ว่างของดาวฤกษ์ ครู ศรีไพร แตงอ่อน

15 กาแล็คซี(Galaxy) หลุมดำ คือ บริเวณในอวกาศที่มีแรงโน้มถ่วงสูง ไม่มีอะไรออกมาจากบริเวณนี้ได้ แม้แต่แสง หลุมดำจึงมืด ครู ศรีไพร แตงอ่อน

16 กาแล็คซี(Galaxy) กาแล็กซีไม่ได้กระจายอยู่อย่างสม่ำเสมอในเอกภพ แต่ส่วนใหญ่จะแผ่นเป็นแผ่นกว้างหรือเรียงเป็นสายหรือเป็นกลุ่ม ๆ แต่ละกลุ่มก่อกำเนิดดาวฤกษ์จำนวนมาก ครู ศรีไพร แตงอ่อน

17 ทฤษฎีของนักดาราศาสตร์ กล่าวว่า
จุดกำเนิดกาแล็กซี ทฤษฎีของนักดาราศาสตร์ กล่าวว่า กลุ่มแก๊สไฮโดรเจนและฮีเลียมที่ถูกเหวี่ยงออกจาก Big Bang รวมกันด้วยแรงดึงดูดระหว่างละอองแก๊ส ครู ศรีไพร แตงอ่อน

18 จุดกำเนิดกาแล็กซี การรวมตัวกันของกลุ่มแก๊สทำให้เกิดดวงดาวดวงแรก แก๊สและฝุ่นละอองที่เหลือจะแผ่ปกคลุมรอบ ๆ เป็นแขนออกจากใจกลางกาแล็กซี ครู ศรีไพร แตงอ่อน

19 กลุ่มกาแล็กซี(Cluster of Galaxy)
กาแล็กซีจะรวมกลุ่มกัน แต่ละกลุ่มมีกาแล็กซีไม่เทากัน กาแล็กซีที่สว่างที่สุดในกลุ่ม เป็น “เทียนมาตรฐาน” ครู ศรีไพร แตงอ่อน

20 ทางช้างเผือก เป็นแถบฝ้าขาวจาง ซึ่งเกิดจากดาวฤกษ์หลายหมื่นล้านดวงมารวมกัน พาดผ่านท้องฟ้าโดยรอบ ขนาดกว้างประมาณ 15๐ ครู ศรีไพร แตงอ่อน

21 กาแล็กซีทางช้างเผือก
(The Milky Way Galaxy) - ประกอบด้วยดาวฤกษ์ 2 แสนล้านดวง - ระหว่างดาวฤกษ์เป็นอวกาศและ เนบิวลา ครู ศรีไพร แตงอ่อน

22 กาแล็กซีทางช้างเผือก
(The Milky Way Galaxy) - มองด้านข้างเห็นเป็นรูปจานข้าว 2 จานประกบกัน - มองด้านบนเห็นเป็นกังหันหรือ สไปรัล Sb ครู ศรีไพร แตงอ่อน

23 กาแล็กซีทางช้างเผือก
ครู ศรีไพร แตงอ่อน

24 กาแล็กซีทางช้างเผือก
(The Milky Way Galaxy) - มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 100,000 ปีแสง - มีความหนา 1,000 ปีแสง ครู ศรีไพร แตงอ่อน

25 กาแล็กซีทางช้างเผือก
(The Milky Way Galaxy) - มวลรวมประมาณ 750,000-1,000,000เท่าของมวลดวงอาทิตย์ - ดวงอาทิตย์อยู่ที่แขนห่างจุดศูนย์กลาง 30,000 ปีแสง เคลื่อนที่ 200 ล้านปี/รอบ ครู ศรีไพร แตงอ่อน

26 กาแล็กซี ทางช้างเผือก ครู ศรีไพร แตงอ่อน

27 ครู ศรีไพร แตงอ่อน

28 ครู ศรีไพร แตงอ่อน

29 ครู ศรีไพร แตงอ่อน

30 กาแล็กซีแบบไร้รูปทรง ฯลฯ
กาแล็กซีรูปแบบต่างๆ กาแล็กซีแบบกังหัน กาแล็กซีแบบหันบาร์ กาแล็กซีแบบทรงรี และ กาแล็กซีแบบไร้รูปทรง ฯลฯ ครู ศรีไพร แตงอ่อน

31 ครู ศรีไพร แตงอ่อน

32 ครู ศรีไพร แตงอ่อน

33 ครู ศรีไพร แตงอ่อน

34 ครู ศรีไพร แตงอ่อน

35 ครู ศรีไพร แตงอ่อน

36 แอนโดรมีดา ครู ศรีไพร แตงอ่อน

37 www.darasart.com/spacial_story/ universe-shape/main.html
exhi3_3.html ครู ศรีไพร แตงอ่อน


ดาวน์โหลด ppt ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูศรีไพร แตงอ่อน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google