งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารความรู้ สู่องค์กรอัจฉริยะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารความรู้ สู่องค์กรอัจฉริยะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารความรู้ สู่องค์กรอัจฉริยะ
ปรอง กองทรัพย์โต ฝ่ายคุณภาพ การบริหารความรู้ สู่องค์กรอัจฉริยะ บริษัท สแปนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (สัมมนาของกรมส่งเสริมการเกษตร) 09/17/2007

2 อัจฉริยะเพื่ออะไร ปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด หรือเพื่อให้คงอยู่ มุ่งมั่นตามความเชื่อ ตามความฝัน แผ่ขยายเพื่อความมั่นคง เพื่อให้ชื่อคงอยู่ในความทรงจำ …องค์กรอัจฉริยะคือองค์กรที่ทำให้พนักงานในองค์กรมีความรู้ทั้งส่วนลึกและกว้างให้ได้มากที่สุดและไม่หยุดศึกษา สร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และ สถานที่แห่งความสุข และให้พนักงาน ได้ใช้สมอง สองมือ หัวใจ จิตวิญญาณได้เต็มที่…

3 อัจฉริยะอย่างไร พนักงานเห็นภาพและเป้าหมายในแบบและทิศทางเดียวกัน
พนังงานและองค์กรสามารถเชื่อมโยงข้อมูล ความรู้ และ ความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์จนสามารถมีความคิดแบบองค์รวม พนักงานและบรรยากาศในองค์กรมีแต่ความตื่นรู้ ตระหนักถึงความตื่นรู้ และ มองการใฝ่หาความรู้เป็นความสนุก พนักงานและบรรยากาศในองค์กรไม่ยึดติดกับของเก่า ความคิดเก่า ความล้มเหลวเก่า หรือแม้แต่ความสำเร็จเก่า มีการบริหารจินตนาการ และกรอบความคิดใหม่ๆอยู่เสมอ ทำงานให้บรรลุผลต่างๆด้วยกลุ่มคน และชุมชน โดยเน้นบรรยากาศเชิงบวกและการประสานพลังและความต่าง เน้นที่กระบวนยุทธ์มากกว่ากระบวนท่า

4

5 Anatomy of Spansion Thailand
Destiny = Vision Brain = TCPI2 Heart & Sole = Promise Life System = Business Process Body and Organ = Org. Structure Vitamin = Knowledge Management Exercise = sharpen the saw (4D HRD) Character = Values

6 Spansion (Thailand) Way: From Direction to Execution
Organization Character

7 Spansion (Thailand) Way: From Direction to Execution
Business Processes Vision Promise HRD 4-D HR Philosophy TCPI2 KM & KS Values

8 นวัตกรรมในองค์กร

9 TCPI2 (KAIZEN) System Tangible Knowledge Intangible Knowledge
Error Free Performance (ERP) TOTAL CONTINUOUS PROCESS IMPROVEMENT & INNOVATION (TCPI2) Total Statistical Process Control (TSPC) Quality Circles (QCC) Continuous Education (TCE) Employee Involvement (TEI) Just In Time Manufacturing (JIT) Advance Technology (AMT) Total Bench Marking (TBM) Sort,Set, Shine,STD, Sustain, System,Safety (7S) Supplier (TSQ) Productive Maintenance (TPM) Management System Tangible Knowledge Specification TCPI2 projects Engineering projects & conferences Department Presentation Patents Publication and authoring program Training documents Documents from vendors & alliances Intangible Knowledge Problem solving Skill Analytical Skill Experiences Case studies

10 ชนิดของความรู้ Emergent Knowledge Tacit Knowledge Explicit Knowledge

11 เราเรียนรู้ได้มากที่สุดก็ต่อเมื่อ…


ดาวน์โหลด ppt การบริหารความรู้ สู่องค์กรอัจฉริยะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google