งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ต. LAN Overview LANs were created to save time, money, and enable users to share information and resources more easily.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ต. LAN Overview LANs were created to save time, money, and enable users to share information and resources more easily."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ต

2 LAN Overview LANs were created to save time, money, and enable users to share information and resources more easily. Some advantages that LANs provide include Simple and inexpensive connections Support for multiple media protocols Flexibility to provide any-to-any connections Support for new applications Ability to grow easily

3 Outside resources Firewall Gateway DMZ Data network LAN WAN Server Printer Hub/Switch Media PC Workstation/Clients LAN

4 Thicknet Thinnet LAN Media Fiber Optic

5 LAN Media RJ-45 STP : Shielded Twisted Pair UTP : Unshielded Twisted Pair

6 BNC connector LAN Adaptor RJ-45 connector NIC : Network Interface Card PCI : Peripheral Component Interconnect Cards

7 MAC Addressing Aka Hardware address “Ethernet” (or 802.3) networks specify a 48-bit physical “MAC address”  00-00-f8-75-5b-a6 -- Unique identifier for the network interface card (NIC)  Address ranges are assigned to specific vendors e.g., “00-00” is Digital Equipment corp.  To find vendors MAC addresses http://coffer.com/mac_find/ Specific MAC address that means “broadcast”  ff-ff-ff-ff-ff-ff (All 1s)

8 Hub Switch LAN Connecting Devices

9 HUB HUBs: อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการรวมสัญญาณ และกระจายสัญญาณไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อเข้าไว้ด้วยกัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทที่ 1 "Passive HUBs” คืออุปกรณ์ที่มีหน้าที่ในรับ และส่งผ่านข้อมูล ประเภทที่ 2 “Active HUBs” คืออุปกรณ์ที่มีหน้าที่ในการทวน สัญญาณซ้ำเมื่อเกิดการลดทอนของสัญญาณ บนสายส่งผ่านข้อมูล HUBs ทำงานอยู่บนระดับชั้นที่ 1 ของ แบบจำลอง OSI Model

10 Switch Switches: ทำหน้าที่เช่นเดียวกับ HUBs คือรวม สัญญาณข้อมูล และกระจายสัญญาณข้อมูลไป ยังเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่อยู่ระบบเครือข่าย ความสามารถที่นอกเหนือ Hubs คือ การสลับ ช่องสัญญาณของข้อมูลที่มีสภาพความคับคั่ง ของสัญญาณไปยังช่องทางอื่น ๆ ที่ปริมาณ ความคับคั่งน้อยกว่า Switches มีหน้าที่การทำงานอยู่บนระดับชั้นที่ 2 ของแบบจำลอง OSI Model ( ใช้เชื่อม LANs ที่มี Topology ที่เหมือนกัน )

11 Router Router: อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทำ หน้าที่ในการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภท LANs – WANs หรือ WANs – WANs หน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ Router คือ การ พิจารณาคัดเลือกเส้นทางในการส่งผ่านข้อมูล ไปยังเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่น ๆ (Internetworking Device) การส่งผ่านข้อมูลของ Router จะใช้โปรโตคอล IP โดยทำงานอยู่บนระดับชั้นที่ 3 ของ แบบจำลอง OSI Model TOT’s NETWORK

12 LAN Topologie s BUS STAR RING Bus Ring Star Star-Bus

13 Star-Bus Topology


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ต. LAN Overview LANs were created to save time, money, and enable users to share information and resources more easily.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google