งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด.ช. ภาคภูมิ ณ วรรณา ม.2/6 เลขที่ 45.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด.ช. ภาคภูมิ ณ วรรณา ม.2/6 เลขที่ 45."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด.ช. ภาคภูมิ ณ วรรณา ม.2/6 เลขที่ 45

2 ข้อมูลและประวัติของประเทศลาว
ชื่อทางการ             : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ตัวย่อ: สปป.ลาว) เมืองหลวง              : เวียงจันทร์ (Vientiane) ศาสนาประจำชาติ   : ศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท ดอกไม้ประจำชาติ   : ดอกจำปาลาว (Champa) หรือดอกลีลาวดี วันชาติ                  : 2 ธันวาคม วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน : 23 กรกฎาคม พ.ศ ภาษาประจำชาติ     : ภาษาลาว ภาษาราชการ         : ภาษาลาว

3 ลาวมีพื้นที่ประมาณ 236,800 ตารางกิโลเมตร
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ลาวมีพื้นที่ประมาณ 236,800 ตารางกิโลเมตร

4 ภูมิประเทศ           ทิศตะวันตก ติดกับไทย           ทิศใต้ ติดกับกัมพูชา           ทิศตะวันออก ติดกับเวียดนาม           ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดกับพม่า ไม่มีทางออกสู่ทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง

5 แบบเขตร้อน คล้ายกับภาคเหนือและภาคอีสานของไทย
ภูมิอากาศ แบบเขตร้อน คล้ายกับภาคเหนือและภาคอีสานของไทย

6 ประชากร มีจำนวนประชากรประมาณ 6 ล้านคน ประกอบด้วย 68 ชนเผ่า ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มชนชาติ คือ ลาวลุ่ม ลาวเทิง และลาวสูง

7 การเมืองการปกครอง มีระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ หรือทางการลาวใช้คำว่า ระบอบประชาธิปไตย ประชาชน โดยพรรคการเมืองเดียว คือ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า รัฐบาล และมี “ประธานประเทศ” (ประธานาธิบดี) เป็นประมุข

8 เศรษฐกิจและทรัพยากรที่สำคัญ
ภาวะเศรษฐกิจของลาวมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับนับตั้งแต่เปลี่ยนเป็นระบบเศรษฐกิจเสรี การตลาดเมื่อ พ.ศ.2529 ลาวมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ โดยมีผืนป่าและพื้นที่ทำ การเกษตรขนาดใหญ่รวมทั้งมีแร่ธาตุต่างๆ เช่น ดีบุก ยิปซัม ตะกั่ว เหล็ก ถ่านหิน อัญมณี และ น้ำมัน ไปจนถึงมีเหมืองแร่ทองคำ และยังมีแหล่งน้ำสำหรับผลิตไฟฟ้าส่งออกที่สร้างรายได้ให้ ประเทศอย่างมาก

9 ประวัติ แต่เดิมลาวอยู่ใต้การปกครองอาณาจักรน่าน ต่อมาก็ตกอยู่ในการปกครองของสยามนานถึง 114 ปี จนเกิดวิกฤติการณ์ ร.ศ.112 สยามต้องยกดินแดนลาวทั้งหมดให้เป็นของฝรั่งเศส           *ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นรุกเข้ามาในลาว ขบวนการลาวอิสระจึงได้ ประกาศเอกราช           *เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงคราม ลาวจึงตกอยู่ในอำนาจฝรั่งเศสอีกครั้ง           *ฝรั่งเศสแพ้เวียดนามที่เดียนเบียนฟู ลาวจึงได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ใน พ.ศ โดยมีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์           *ต่อมาเมื่อเจ้าสว่างวัฒนาขึ้นครองราชย์ต่อ เจ้าสุภานุวงศ์ หนึ่งในขบวนการลาวอิสระ ประกาศตนเป็นพวกนิยมคอมมิวนิสต์ และเป็นหัวหน้าขบวนการประเทศลาวออกเคลื่อนไหว ทางการเมือง           *พ.ศ.2518 พรรคปฏิวัติประชาชนลาว ที่นำโดยเจ้าสุภานุวงศ์ ยึดอำนาจรัฐบาลของเจ้า สว่างวัฒนาได้สำเร็จ และประกาศสถาปนา “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” ขึ้นอย่าง เป็นทางการ


ดาวน์โหลด ppt ด.ช. ภาคภูมิ ณ วรรณา ม.2/6 เลขที่ 45.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google