งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การ สัมภาษ ณ์ แบบ มาตรฐาน แบบไม่ มาตรฐาน แบบไม่จำกัด คำตอบ แบบ ลึก แบบ ปฏิบัติการซ้ำ เป็น รายบุคค ล เป็น กลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การ สัมภาษ ณ์ แบบ มาตรฐาน แบบไม่ มาตรฐาน แบบไม่จำกัด คำตอบ แบบ ลึก แบบ ปฏิบัติการซ้ำ เป็น รายบุคค ล เป็น กลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การ สัมภาษ ณ์ แบบ มาตรฐาน แบบไม่ มาตรฐาน แบบไม่จำกัด คำตอบ แบบ ลึก แบบ ปฏิบัติการซ้ำ เป็น รายบุคค ล เป็น กลุ่ม

2 2 Conducting Interviews When you go into an interview, be prepared: Write an interview guide Think two levels –The questions to which you need answers –Defining your purpose will help you put your questions in the right order and phrase them correctly Know the interviewee in advance Test your tools Start with general questions and move on to specific ones

3 3 When conducting interviews listen and guide –Always let the interviewee know your are listening –Give other person a chance to gather his thoughts and catch his breath –Communicate though body language by leaning toward her slightly and nod when she completes a sentence –Always take notes imply paying attention

4 4 Seven tips for successful interviewing Have the interviewee’s boss set up the meeting Interview in pairs “tag team” Listen don’t lead by asking open-ended questions Paraphrase: repeat back a subject’s answers in slightly different form Use the indirect approach Don’t ask for too much Adopt the Columbo tactic


ดาวน์โหลด ppt 1 การ สัมภาษ ณ์ แบบ มาตรฐาน แบบไม่ มาตรฐาน แบบไม่จำกัด คำตอบ แบบ ลึก แบบ ปฏิบัติการซ้ำ เป็น รายบุคค ล เป็น กลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google