งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงา นเรื่อง. 1. น. ส. นิภาวัลย์ คีรี 2. น. ส. ธราทิพย์ เขื่องถุ่ง 3. น. ส. ศิราณี ชัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงา นเรื่อง. 1. น. ส. นิภาวัลย์ คีรี 2. น. ส. ธราทิพย์ เขื่องถุ่ง 3. น. ส. ศิราณี ชัยธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงา นเรื่อง

2 1. น. ส. นิภาวัลย์ คีรี 2. น. ส. ธราทิพย์ เขื่องถุ่ง 3. น. ส. ศิราณี ชัยธานี

3 อาจารย์ที่ให้ คำปรึกษา โรงเรียนฝางวิทยายน

4 ระยะเวลาใน การทำงาน ประมาณ 1 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2553

5 แนวคิด ปัจจุบันนี้มีโทรศัพท์มือถืออยู่ หลายยี่ห้อ เราจะเลือกแบบไหน ถึงจะได้โทรศัพท์ที่ดีมีคุณภาพ

6 วัตถุประส งค์ - เพื่อจะได้รู้ว่าโทรศัพท์มือถือ รุ่นไหนขายดีที่สุด - เพื่อจะได้รู้ว่าคุณภาพของ โทรศัพท์มือถือแต่ละ รุ่นนั้นแบบไหน - เพื่อที่จะได้รู้ว่ารุ่นไหนที่คน นิยมมากที่สุด

7 หลักการ และทฤษฏี จากจำนวนคน 2,000 คน

8 สรุ ป โทรศัพท์มือถือยี่ห่อ Nokia ขายดีที่สุด คือ 60% ของคนใช้ 2,000 คน รองลงมาคือยี่ห่อ imobile คือ 25%

9 วิธี ดำเนินงาน ลำดับวิธีดำเนินงาน 1 จัดหากลุ่ม 2. ตั้งชื่อโครงงาน 3. ค้นหาข้อมูล 4. จัดเรียงข้อมูล 5. สรุปผล 6. นำเสนอข้อมูล

10 อ้างอิ ง http://www.siamphone.com/home.htm http://www.siamphone.com/catalog/index.htm http://www.thaimobilecenter.com/price/index. asp


ดาวน์โหลด ppt โครงงา นเรื่อง. 1. น. ส. นิภาวัลย์ คีรี 2. น. ส. ธราทิพย์ เขื่องถุ่ง 3. น. ส. ศิราณี ชัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google