งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ - สกุลที่อยู่ วันเดือนปี เกิด ประวัติ การศึกษา ชื่อบิดา - มารดา สิ่งที่ชอบ และไม่ ชอบ ความ ใฝ่ฝันและ คติประจำ ใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ - สกุลที่อยู่ วันเดือนปี เกิด ประวัติ การศึกษา ชื่อบิดา - มารดา สิ่งที่ชอบ และไม่ ชอบ ความ ใฝ่ฝันและ คติประจำ ใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ - สกุลที่อยู่ วันเดือนปี เกิด ประวัติ การศึกษา ชื่อบิดา - มารดา สิ่งที่ชอบ และไม่ ชอบ ความ ใฝ่ฝันและ คติประจำ ใจ

2 ด. ญ. ศิริอาภรณ์ พงษ์ตัน ปิงปอง กลับไปหน้า หลัก หลัก

3 ที่อยู่ ที่อยู่ 325 ต. บ้านโฮ่ง อ. บ้านโฮ่ง จ. ลำพูน 51130 กลับไปหน้า หลัก

4 วันเดือนปี เกิด อายุ 12 ปี วัน เดือน ปีเกิด 28/09/44 กลับไปกลับไปหน้า หลัก

5 ประวัตการศึกษา อดีตจนถึงปัจจุบัน อดีตการศึกษา จบจาก โรงเรียนบ้านห้วยกาน ปัจจุบันศึกษาที่ โรงเรียน จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ลำพูน กลับไปหน้า หลัก หลัก

6 ชื่อบิดา - มารดา บิดาชื่อ นาย ถาวร พงษ์ตัน มารดาชื่อ นาง สงวนศรี อุป รัตน์ กลับไปหน้า หลัก หลัก

7 สิ่งที่ไม่ชอบ และไม่ชอบ สัตว์ไม่มีกระดูกสัน หลัง ชอบ คิตตี้ มาย เมโลดี้ กลับไปหน้า หลัก หลัก

8 ความใฝ่ฝัน คติประจำใจ ความใฝ่ฝัน อยากเรียนสาย วิทย์ คณิต อยากเป็นแพทย์ คติประจำใจ สู้เพื่อวันหน้า วันที่ อนาคตสดใส กลับไปหน้า หลักหน้า


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ - สกุลที่อยู่ วันเดือนปี เกิด ประวัติ การศึกษา ชื่อบิดา - มารดา สิ่งที่ชอบ และไม่ ชอบ ความ ใฝ่ฝันและ คติประจำ ใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google