งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 การติดต่อด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 การติดต่อด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 การติดต่อด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
วิชา คอมพิวเตอร์2 รหัสวิชา ง 20102 หน่วยที่ 4 อินเตอร์เน็ต ผู้สอน อัจฉรี จิตรักษ์

2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกสั้นๆ ว่า อีเมล์ ( ) หมายถึง จดหมายหรือข้อความที่ส่งถึงกันผ่านระบบเครือข่าย เราสามารถส่งจดหมายไปให้ผู้รับซึ่งเป็นสมาชิกของระบบอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา จดหมายจะส่งถึงปลายทางอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่วินาที

3 ประเภทของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
การใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยซอฟต์แวร์ไคลเอนต์ ผู้ใช้งานต้องทำการล็อกอินเข้าระบบเครือข่ายหรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก่อน ส่งผ่านโปรแกรมจัดการในเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

4 อีเมล์แอดเดรส ( Address) คือ ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต หรือที่อยู่ของตู้จดหมายของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ใช้สำหรับบอกตำแหน่งของผู้รับว่าอยู่ที่ไหน

5 ส่วนประกอบของ E-mail ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1. User name หรือชื่อสมาชิกของผู้ใช้ 2. 3. Domain name เป็นที่อยู่ของอินเตอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ที่เราสมัครเป็นสมาชิกอยู่ เพื่ออ้างถึงเมล์เซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ เช่น rittiya @ hotmail.com ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2

6 การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
login เข้าไป เลือกหา menu send mail หรือ outbox เมื่อคลิ้กเข้าไปจะพบแบบฟอร์มให้คุณกรอก ช่องแรกให้ใส่ address ของผู้ที่คุณต้องการส่งข้อความไปถึง ส่วน subject ก็เป็นหัวข้อของจ.ม.ที่คุณส่งไปให้ ซึ่งในช่องนี้คุณจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ แต่ทางที่ดีคุณควรจะใส่เพื่อให้ผู้รับจดหมายทราบว่า เรื่องที่คุณส่งมาเป็นเรื่องอะไร เร่งด่วนแค่ไหน

7 ต่อมาคือช่อง cc ช่องนี้นั้นหมายถึงคุณต้องการส่งสำเนาจดหมายนี้ให้ใครบ้าง ให้ใส่ address ลงไป หากมีมากให้ใช้เครื่องหมาย , คั่นแต่ละ address ส่วนในช่อง Bcc นั้น ก็หมายถึงคุณต้องการส่งสำเนาให้ใครบ้างเช่นกันแต่จะแตกต่างกับ cc ตรงที่ผู้รับจะมองไม่เห็นว่าคุณส่งสำเนาให้ใครบ้างในขณะที่ CC นั้นผู้ที่รับเมล์จะสามารถรับทราบว่าเราส่ง copy ไปให้ใครบ้าง ถึงตอนนี้คุณก็สามารถพิมพ์เนื้อความลงในช่องว่างด้านล่างได้ตามพอใจ เสร็จแล้ว คลิ้กปุ่ม send ซึ่งจะอยู่ไม่ด้านล่างก็ด้านบนของจอ รอสักครู่ก็เป็นอันเรียบร้อย แต่ถ้าหากคอมฯ ของคุณปรากฎหน้าต่างทำนองให้ยืนยันการส่ง ก็ไม่ต้องตกใจ ให้คลิ้ก OK ไป เท่านี้จดหมายของคุณก็ไปนอนรอที่ตู้รับปลายทางเป็นที่เรียบร้อย   

8 ข้อดีของ • ประหยัดเวลา • ประหยัดเงิน • สามารถส่งในรูปแบบมัลติมีเดียได้ • สามารถแนบไฟล์ที่เป็นเอกสารส่งได้ • สามารถส่งต่อข้อมูลหรือที่เรียกว่า forward ได้

9 ข้อจำกัดของ E-mail • ไม่สามารถเข้าถึงบุคคลได้ทุกคน
• ไม่ได้รับต้นฉบับซึ่งควรค่าแก่การเก็บรักษา • อาจมีไวรัสมาพร้อมกับเอกสารที่ส่งมา • ถ้าเครือข่ายล่ม ทำให้การส่งหรือรับข้อมูลล้มเหลว • ถ้าข้อมูลใน mail box เต็มก็ไม่สามารถรับข้อมูลอื่นได้

10 End


ดาวน์โหลด ppt แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 การติดต่อด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google