งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Baannada.com คำตรงกันข้าม. Baannada.com หนา Baannada.com บาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Baannada.com คำตรงกันข้าม. Baannada.com หนา Baannada.com บาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Baannada.com คำตรงกันข้าม

2 Baannada.com หนา

3 Baannada.com บาง

4 Baannada.com ใหญ่

5 Baannada.com เล็ก

6 Baannada.com สั้น

7 Baannada.com ยาว

8 Baannada.com มืด

9 Baannada.com สว่าง

10 Baannada.com เย็น

11 Baannada.com ร้อน

12 Baannada.com แออัด

13 Baannada.com เบาบาง

14 Baannada.com หอม

15 Baannada.com เหม็น

16 Baannada.com อ้วน

17 Baannada.com ผอม

18 Baannada.com ซ้าย

19 Baannada.com ขวา

20 Baannada.com ขึ้น

21 Baannada.com ลง

22 Baannada.com นุ่ม

23 Baannada.com แข็ง

24 Baannada.com Opposite words

25 Baannada.com Thick

26 Baannada.com Thin

27 Baannada.com Big

28 Baannada.com Small

29 Baannada.com Short

30 Baannada.com Long

31 Baannada.com dark

32 Baannada.com Light

33 Baannada.com Cold

34 Baannada.com Hot

35 Baannada.com Crowded

36 Baannada.com vacant

37 Baannada.com Good smell

38 Baannada.com Bad smell

39 Baannada.com Fat

40 Baannada.com Thin

41 Baannada.com Left

42 Baannada.com Right

43 Baannada.com Up

44 Baannada.com Down

45 Baannada.com Soft

46 Baannada.com Hard


ดาวน์โหลด ppt Baannada.com คำตรงกันข้าม. Baannada.com หนา Baannada.com บาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google