งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Virtual Learning Environment

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Virtual Learning Environment"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Virtual Learning Environment

2

3 1. PEDAGOGICAL 2. TECHNOLOGICAL 1.1 Content Analysis
1.2 Audience Analysis 1.3 Goal Analysis 1.4 Medium Analysis 1.5 Design approach 1.6 Organization 1.7 Methods and Strategies 2. TECHNOLOGICAL 2.1 Infrastructure planning 2.2 Hardware 2.3 Software

4 3. INTERFACE DESIGN 4. EVALUATION 3.1 Page and site design
3.2 Content design 3.3 Navigation 3.4 Accessibility 3.5 Usability testing 4. EVALUATION 4.1 Assessment of learners 4.2 Evaluation of the instruction & learning environment

5 5. MANAGEMENT 6. RESOURCE SUPPORT 7. ETHICAL
5.1 E‑Learning Content Development 5.2 E-Learning Maintenance 6. RESOURCE SUPPORT 6.1 Online support 6.2 Resources 7. ETHICAL 7.1 Social and Political Influence 7.2 Cultural Diversity 7.3 Bias 7.4 Geographical diversity 7.5 Learner diversity 7.6 Digital Divide 7.7 Etiquette 7.8 Legal issues

6 8. INSTITUTIONAL 8.1 Administrative Affairs 8.2 Academic affairs
8.2 Student services

7 Scope of Virtual Learning Environment

8 Scope of Virtual Learning Environment
Person – instructor, and learner Platform – a content management system for e-Learning (LCMS) Content Curriculum Course Lesson Learning objects Information objects Raw content items

9 Sandy Britain, 2002

10 The Viable System Model:
key operational communication channels Sandy Britain, 2002

11 Sandy Britain, 2002

12 A Schematic of a Prototypical VLE
University of Wales, 1999

13 Scope of Virtual Learning Environment
The FGDC identified some basic components of the US NSDI, they are Standards; geographic data; Metadata; Clearinghouses, and partnerships. I’ll cover our progress with each of these components now.

14 Scope of Virtual Learning Environment
Goals Learning Goals Pre-Requisite Knowledge Pre-Requisite Knowledge WEB Content in various styles Content in various styles Multiple Examples & Exercise Multiple Examples & Exercise WEB Tutorial Test Quesions Test Quesions (Thomus, 2000)

15 ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พบว่า ส่วนประกอบของระบบ E-learning ประกอบด้วย 2 ระบบใหญ่ ได้แก่ คอร์สแวร์ : สื่อการเรียนการสอนออนไลท์ต่าง ๆ ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ระบบช่วยจัดการหลักสูตรกระบวนวิชา การสร้างเนื้อหา การวัดผลการเรียน การวัดความคิดเห็น การจัดเก็บสถิติผู้เรียน การติดต่อสื่อสาร

16 ระบบการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียน
บทเรียน ระบบการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียน หลักสูตร ระบบการจัดการทรัพยากร ระบบฐานข้อมูลผู้เรียน อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต ป้อนเนื้อหา เนื้อหา สื่อการเรียนการสอน ระบบสนับสนุนผู้เรียน

17 Evaluation Learning Formative evaluation Summative evaluation
Illuminative evaluation Integrative evaluation Quality Assurance

18 Evaluation Method Quantitative evaluation Qualitative evaluation
Consider the following areas


ดาวน์โหลด ppt Virtual Learning Environment

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google