งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านวังไทร อำเภอปากช่อง สพท.นม. เขต 4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านวังไทร อำเภอปากช่อง สพท.นม. เขต 4"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนบ้านวังไทร อำเภอปากช่อง สพท.นม. เขต 4
นางชนิกานต์ โชติจันทึก เสนอ สื่อเสริมความรู้ เรื่อง “การเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกและหาผลบวก” กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกจากรูปภาพได้ 2. หาผลบวกจากประโยคสัญลักษณ์การบวกได้

3 เข้าสู่บทเรียน “การเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกและหาผลบวก”

4 รูปแบบของประโยคสัญลักษณ์
เช่น =  ตัวตั้ง เครื่องหมาย + ตัวบวก เครื่องหมาย = ช่องว่าง

5 ตัวอย่าง การเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกจากรูปภาพ
4 3 + =

6 ตัวอย่าง การเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกจากรูปภาพ
6 + 4 =

7 ตัวอย่าง การเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกจากรูปภาพ
+ 6 7 =

8 ตัวอย่าง การเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกจากรูปภาพ
+ 9 7 =

9 รูปแบบของประโยคสัญลักษณ์และผลบวก
เช่น = 8 ตัวตั้ง เครื่องหมาย + ตัวบวก เครื่องหมาย = ผลบวก

10 4 3 7 + = การหาผลบวกจากประโยคสัญลักษณ์การบวก
ตัวอย่าง การหาผลบวกจากประโยคสัญลักษณ์การบวก 4 3 7 + =

11 ตัวอย่าง การหาผลบวกจากประโยคสัญลักษณ์การบวก
13 7 + 6 =

12 ตัวอย่าง การหาผลบวกจากประโยคสัญลักษณ์การบวก
16 9 + 7 =

13 ตัวอย่าง การหาผลบวกจากประโยคสัญลักษณ์การบวก
6 5 11 + =

14 แบบทดสอบ

15 รูปภาพข้อใดแทนประโยคสัญลักษณ์การบวก
=

16 รูปภาพข้อใดแทนประโยคสัญลักษณ์การบวก
=

17 จากภาพแทนประโยคสัญลักษณ์การบวก
6 + 4 = ถูก ผิด

18 จากภาพแทนประโยคสัญลักษณ์การบวก
8 + 7 = ถูก ผิด

19 จากภาพผลบวกคือ 13 ถูก ผิด

20 โยงเส้นจับคู่ประโยคสัญลักษณ์กับผลบวก
= 10 = 11 = 15 = 16 17 =

21 จับคู่ภาพกับประโยคสัญลักษณ์
5+4= 5+7= 8+6=

22 ให้นำตัวเลขที่เป็นผลบวกมาใส่ใน
= = = = 14 12 9 13

23 จากภาพให้นำตัวเลขและเครื่องหมายมาเติมให้เป็นประโยคสัญลักษณ์และเติมตัวเลขที่เป็นผลบวก
<Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

24 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านวังไทร อำเภอปากช่อง สพท.นม. เขต 4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google