งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วงจรอัดอากาศรถจักร ALSTHOM

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วงจรอัดอากาศรถจักร ALSTHOM"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วงจรอัดอากาศรถจักร ALSTHOM

2

3 Turbo Charger รถจักร ALSTHOM
เป็นอุปกรณ์ในวงจรระบบอัดอากาศ หน้าที่ เพิ่มความดันให้แก่อากาศเข้าในท่อไอดี เพื่อที่จะทำให้ปริมาณของอากาศในกระบอกสูบเพิ่มมากขึ้น กำลังเครื่องยนต์จึงสูงขึ้น Turbo Charger รถจักร ALSTHOM (มี 2 ลูก)

4 ประโยชน์ของ Turbo Charger
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องยนต์ลดควันดำไอเสีย อันเนื่องจากการสันดาปที่สมบูรณ์ขึ้น ลดปัญหาอากาศเจือจางในที่สูง ลดระดับเสียงของไอเสีย การทำงาน ภายใน Turbo Charger จะแบ่งออกเป็น 2 ห้อง แต่ละห้องจะมีใบพัดและแกนของใบพัดทั้งสองชุดนี้เป็นแกนเดียวกัน เมื่อเครื่องยนต์ติด ไอเสียจะเข้าไปเป่าใบพัดขับให้หมุน ทำให้ใบพัดตามอีกชุดหนึ่งหมุนตามไปด้วยและใบพัดชุดนี้จะดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาระบายความร้อนที่ Inter Cooler หรือ After Cooler เพื่อลดอุณหภูมิของอากาศลง แล้วส่งเข้าท่อไอดี ทำการเผาไหม้ในกระบอกสูบต่อไป

5 รถจักร ALSTHOM(มี 2 ด้าน)
AIR FILTER มีหน้าที่ กรองฝุ่นผงหรือสิ่งสกปรก ที่ปะปนมากับอากาศ เพื่อทำให้อากาศปราศจากสิ่งสกปรกก่อนที่จะส่งไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ AIR FILTER รถจักร ALSTHOM(มี 2 ด้าน)

6 การทำงาน กรองอากาศที่นำมาใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล แบ่งออกเป็น 2 ชนิด 1) กรองแบบเปียก (Wet type air filter) อากาศจะถูกดูดเข้ามาผ่านอ่างน้ำมันเพื่อกักฝุ่นผงต่าง ๆ ไว้ แล้วอากาศจะผ่านตะแกรงเข้าสู่ห้องเผาไหม้ 2) กรองอากาศแบบแห้ง (Dry type air filter) อากาศจะถูกดูดผ่านไส้กรองซึ่งทำด้วยกระดาษเพื่อกักฝุ่นผงต่าง ๆ ก่อนนำไปใช้งาน

7 รถจักร ALSTHOM(มี 2 ลูก)
AIR INTER COOLER มีหน้าที่ ระบายความร้อนให้กับอากาศภายนอกที่ผ่านมาจาก Turbo charger ซึ่งมีอุณหภูมิสูง เพื่อให้อากาศนั้นอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมที่พอเหมาะแก่การสันดาป AIR INTER COOLER รถจักร ALSTHOM(มี 2 ลูก)

8 การทำงาน AIR Inter Cooler มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก ภายในจะมีท่อโลหะเล็ก ๆ เป็นจำนวนมาก น้ำระบายความร้อนจะผ่านเข้าไปในท่อเล็ก ๆ ส่วนอากาศที่ผ่านมาจาก Turbo charger จะผ่านอยู่นอกท่อเล็ก ๆ เหล่านี้ ความร้อนของอากาศจะถ่ายเทให้กับน้ำ ทำให้อุณหภูมิของอากาศลดลง

9

10


ดาวน์โหลด ppt วงจรอัดอากาศรถจักร ALSTHOM

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google