งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักเครื่องกลและสื่อสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
กรมทางหลวงชนบท

2 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
หลักสูตรการฝึกอบรม สำนักเครื่องกลและสื่อสาร งบประมาณปี

3 โครงการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 3 ด้าน (จำนวน 8 หลักสูตร)
1. ด้านพนักงานขับเครื่องจักรกล แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร 2. ด้านช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร 3. ด้านไฟฟ้าและสื่อสาร แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร

4 1. ด้านพนักงานขับเครื่องจักรกล มี 3 หลักสูตร
1. ด้านพนักงานขับเครื่องจักรกล มี 3 หลักสูตร 1.1 หลักสูตร “การใช้เครื่องจักรกลงานซ่อมบำรุงรักษาทาง” 1.2 หลักสูตร “พนักงานควบคุมรถเกลี่ยดิน” 1.3 หลักสูตร “พนักงานควบคุมรถหัวลากพร้อมหางลากจูง”

5 2. ด้านช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล มี 3 หลักสูตร
2. ด้านช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล มี 3 หลักสูตร 2.1 ช่างซ่อมเครื่องจักรกลงานซ่อมบำรุงทาง 2.2 การซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิค 2.3 การซ่อมเบื้องต้นระบบไฟฟ้ารถยนต์ 3. ส่วนการสื่อสารและไฟฟ้า มี 2 หลักสูตร 3.1 การซ่อมแซมและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ 3.2 การใช้เครื่องวิทยุโทรคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่

6 เอกสารประกอบการบรรยายได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 หลักสูตร
1. คู่มือการใช้งานรถซ่อมทางลาดยางเอนกประสงค์และวิธีการซ่อมบำรุงทางลาดยาง 2. หลักสูตรการฝึกอบรม”การซ่อมแซมและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ” 3. การใช้รถบรรทุกลากจูง


ดาวน์โหลด ppt สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google