งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.ยโสธร ลำดับที่ รายการตรวจสุขภาพ จำนวนที่ตรวจ จำนวนคนผิดปกติ จำนวนคนปกติ 1 ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ( Complete Blood Count ) 87 9 78 2 เอกซเรย์ทรวงอกฟิล์มใหญ่ (Chest X-ray) 80 3 ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholestorol) 36 51 4 ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride) 5 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ( Fasting Blood Sugar) 85 6 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต(Bun) 7 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต(Creatinine) 86 8 ตรวจหาระดับสาร โรคเก๊าท์ (Uric acid) 12 75 ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Analysis ) 82

2 กราฟแสดงผลการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.ยโสธร

3 สรุปผลการตรวจคัดกรองผู้นำศาสนา
พระภิกษุ สามเณร จำนวน 32 คน แผนภูมิแสดงร้อยละผลการตรวจสุขภาพผู้นำศาสนา

4 สรุปผลการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้นำศาสนา แยกกลุ่มเสี่ยงรายโรค
แผนภูมิแสดงร้อยละกลุ่มเสี่ยงรายโรค


ดาวน์โหลด ppt ผลการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google