งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำฝนตก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำฝนตก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำฝนตก

2 เปลี่ยนสีพื้นหลัง และปรับระดับการเล่น 25 fps

3 เลือก Line Toon วาดรูปสายฝน

4 เลือก selection tool

5 กดเลือกที่เส้น แล้วกด F8 เลือก Movie clip แล้วกด OK

6 Double Click ที่เส้นสีขาว แล้ว กด f8 เลือก Graphic กด OK

7 ลากเส้นออกไปนอก stage

8 เลือกเฟรม 70 กด F6

9 เฟรม 1 กด Create motion tween

10 ไปที่ เฟรม ที่ 70 ลากเส้นมาที่ จุด

11 เพิ่มอีก 1 layer

12 Layer 1 เฟรม ที่ 71 กด f7

13 Layer 2 เฟรม ที่ 71 กด F7

14 Layer 2 เฟรม 71 วาดรูปวงรี ตรงที่จุด

15 Layer 2 เฟรม ที่ 71 กด Create motion Tween

16 เฟรมที่ 80 กด f6

17 กด Free Tranform Tool แล้วขยายเส้นวงรี

18 กดที่ เส้นวงรี เลือก Color เลือก Alpha เลือก 0 %

19 ขึ้น Layer ใหม่ shift กดเลือก เฟรม copy frames

20 เลือก เฟรม ที่ 75 layer 3 paste Frames

21 ทำฝนตกเยอะๆ

22 กด ที่เส้นแล้วกด Alt กดเมาร์ลาก copy ออกมา

23 คลิก copy ให้เยอะๆ

24 เลือก เส้น 1 เส้นDouble Click เข้าไป

25 เฟรมที่ 1 คลิกขวา Actions เพิ่มใส่โค้ด

26 ใส่ Action โค้ดที่ layer4 เฟรมที่ 1

27 gotoAndPlay(Math.ceil(Math.random()*75));

28 Layer 4 เฟรมที่ 90 หรือเฟรมสุดท้าย กด F7

29 gotoAndPlay(2);


ดาวน์โหลด ppt ทำฝนตก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google