งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การปลูกข้าว ผู้จัดทำ 1. นาย ศุภชัย บุญเทียน เลขที่ 21 ชั้น ม.6/4 2. นาย กฤษฎา จักษุสุวรรณ เลขที่ 33 ชั้น ม. 6/4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การปลูกข้าว ผู้จัดทำ 1. นาย ศุภชัย บุญเทียน เลขที่ 21 ชั้น ม.6/4 2. นาย กฤษฎา จักษุสุวรรณ เลขที่ 33 ชั้น ม. 6/4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การปลูกข้าว ผู้จัดทำ 1. นาย ศุภชัย บุญเทียน เลขที่ 21 ชั้น ม.6/4 2. นาย กฤษฎา จักษุสุวรรณ เลขที่ 33 ชั้น ม. 6/4

2 หลักการและเหตูผล 1. เพื่อต้องการนำเสนอพันธ์ข้าวที่นิยม 1. เพื่อต้องการนำเสนอพันธ์ข้าวที่นิยม 2. เพื่อนำเสนอการดูแลรักษา 2. เพื่อนำเสนอการดูแลรักษา 3. เพื่อนำเสนอประเภทของเมล็ดพันธุ์ข้าว 3. เพื่อนำเสนอประเภทของเมล็ดพันธุ์ข้าว

3 พันธ์ข้าวที่นิยมปลูก 1. พิษณุโลก 2 (Phitsanulok 2)

4 2. สุพรรณบุรี 1 (Suphan Buri 1)

5 การดูแลรักษา การทำนาหว่านน้ำตม จะต้องมีการดูแลให้ต้นข้าว งอกดีโดยพิจารณาถึงพันธุ์ 1 1. ข้าว 1. ข้าว 2. ระดับน้ำ 3. การใส่ปุ๋ย 4. การควบคุมวัชพืช 5. การป้องกันกำจัดโรค แมลง และสัตร์ศุตรูข้าว

6 ประเภทของเมล็ดพันธุ์ข้าว  เมล็ดพันธุ์คัด  เมล็ดพันธุ์หลัก  เมล็ดพันธุ์ขยาย  เมล็ดพันธุ์จำหน่าย

7 ที่มา http://www.brrd.in.th/rkb/index.php.htm


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การปลูกข้าว ผู้จัดทำ 1. นาย ศุภชัย บุญเทียน เลขที่ 21 ชั้น ม.6/4 2. นาย กฤษฎา จักษุสุวรรณ เลขที่ 33 ชั้น ม. 6/4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google