งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสมผลงาน ด. ญ. กนกพร บุญจริง ม.2/2 เลขที่ 24.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสมผลงาน ด. ญ. กนกพร บุญจริง ม.2/2 เลขที่ 24."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสมผลงาน ด. ญ. กนกพร บุญจริง ม.2/2 เลขที่ 24

2 ประวัติส่วนตัว ด. ญ. กนกพร บุญจริง วัน / เดือน / ปี 15 มกราคม 2544 ที่อยู่ 231 หมู่ 7 ต. คลองหลา อ. คลองหอย โข่ง จ. สงขลา เบอร์โทร 093-77417652 อีเมล – เฟสบุ๊ค kanokporn Boonjing ไลน์ bye-26949

3 ประวัติการศึกษา อนุบาล 1-2 โรงเรียนบ้านต้นส้าน ป.1-6 โรงเรียนบ้านต้นส้าน มัธยม ม.2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ คติประจำใจ “ ความพยายามอยุ่ที่ไหน ความสำเร้จอยุ่ที่ นั่น ” งานอดิเรก ฟังเพลง ร้องเพลง ความสามารถพิเศษ - ด้านดนตรี ร้องเพลง เล่นดนตรี - ด้านกีฬา แบตมินตัน - ด้านคอมพิวเตอร์ เล่นเกมส์


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสมผลงาน ด. ญ. กนกพร บุญจริง ม.2/2 เลขที่ 24.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google