งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อจุดถ่ายทอด การปลูกส้มโอ วิทยากรประจำจุด นายมนัส พุทธ โชติ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 79 ม.2 ต. คลองหลา อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา โทร. 0-7425-0201 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อจุดถ่ายทอด การปลูกส้มโอ วิทยากรประจำจุด นายมนัส พุทธ โชติ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 79 ม.2 ต. คลองหลา อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา โทร. 0-7425-0201 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อจุดถ่ายทอด การปลูกส้มโอ วิทยากรประจำจุด นายมนัส พุทธ โชติ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 79 ม.2 ต. คลองหลา อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา โทร. 0-7425-0201 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 10 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม พฤษภาคม - พฤศจิกายน ถนนหน้าอำเภอคลองหอย โข่ง ที่ว่าการ อำเภอ สำนัก สงฆ์ จุด ถ่ายทอ ด

2 ชื่อจุดถ่ายทอด การผลิตปุ๋ย อินทรีย์ชีวภาพ วิทยากรประจำจุด นายวิโช เพชรเกลี้ยง สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 114 ม.1 ต. คลองหลา อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา โทร.08-9599-8483 ระยะเวลาดำเนินการมาแล้ว 5 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม จุด ถ่ายทอด ถ. บ้านเหนือ - กองบิน ที่ว่าการ อำเภอ

3 ชื่อจุดถ่ายทอด การขยายพันธุ์ยาง พันธุ์ดีโดยวิธีติดตาเขียว วิทยากรประจำจุด นายเชษฎาร์ เทพฉิม สถานที่ดำเนิน บ้านเลขที่ 28 ม.6 ต. คลองหลา อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา โทร.0- 7447-3188 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 2 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม จุด ถ่ายทอ ด ซอย 4 ต้นส้าน วัด โคก กอ อบ ต.


ดาวน์โหลด ppt ชื่อจุดถ่ายทอด การปลูกส้มโอ วิทยากรประจำจุด นายมนัส พุทธ โชติ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 79 ม.2 ต. คลองหลา อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา โทร. 0-7425-0201 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google