งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อายุ วัน เดือนปี เกิด วัน ประวัติ ประวัติ การศึกษา ชื่อ ชื่อ บิดา มารดา สิ่งที่ ชอบ และไม่ ชอบ ชอบ ความ ใฝ่ฝัน คติประจำ ใจ ใ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อายุ วัน เดือนปี เกิด วัน ประวัติ ประวัติ การศึกษา ชื่อ ชื่อ บิดา มารดา สิ่งที่ ชอบ และไม่ ชอบ ชอบ ความ ใฝ่ฝัน คติประจำ ใจ ใ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อายุ วัน เดือนปี เกิด วัน ประวัติ ประวัติ การศึกษา ชื่อ ชื่อ บิดา มารดา สิ่งที่ ชอบ และไม่ ชอบ ชอบ ความ ใฝ่ฝัน คติประจำ ใจ ใ

2 ชื่อ. เด็กหญิง มิตรสิณี ศรีทอง สุข ชื่อเล่น. ปลาย กลับ

3 บ้านเลขที่ 196/1 ตำบล เหมืองง่า อำเภอ เมือง หมู่ 8 จังหวัด ลำพูน กลับ

4 อายุ 12 ปี เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2545 กลับ

5 ประวัติการศึกษา อ.1 ศึกษาที่ ร. ร. อนุบาลบ้านหลุก อ.2- ป.6 ศึกษาที่ร. ร. อรพินพิทยา ม.1 ศึกษาที่ร. ร. จักรคำคณาทร กลับ

6 ชื่อบิดา - มารดา นาย มิตร ศรีทองสุข นาง อังคณา ศรีทองสุข กลับ

7 สิ่งที่ชอบ - ไม่ชอบ ชอบ ขนม อาหารต่างๆที่ไม่เผ็ด ไม่ชอบ สัตว์เลื่อยคลานทุกชนิด กลับ

8 คติประจำใจ - ความใฝ่ฝัน อยากเป็น ครู คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จ อยู่ที่นั่น กลับ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อายุ วัน เดือนปี เกิด วัน ประวัติ ประวัติ การศึกษา ชื่อ ชื่อ บิดา มารดา สิ่งที่ ชอบ และไม่ ชอบ ชอบ ความ ใฝ่ฝัน คติประจำ ใจ ใ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google