งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดสัญลักษณ์และเลขลำดับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดสัญลักษณ์และเลขลำดับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดสัญลักษณ์และเลขลำดับ

2

3 การใช้คำสั่ง <UL>
เป็นคำสั่งที่ใช้แสดงรายการแบบไม่มีเลขลำดับ (Unorder List หรือ Bullet List) รูปแบบ <ul> หัวเรื่อง           <li> ข้อความ </li>           <li> ข้อความ </li>           <li> ข้อความ </li> </ul>

4 การใช้คำสั่ง <UL>
คำสั่งเพิ่มเติม type  เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนรูปแบบหัวข้อเป็นแบบอื่นๆ <ul type=“ชนิดของเครื่องหมาย”> หัวเรื่อง           <li> ข้อความ           <li> ข้อความ           <li> ข้อความ </ul> disc คือ วงกลมทึบ (ค่าปกติ) circle คือ วงกลมโปร่ง square คือ สี่เหลี่ยมทึบ

5 การใช้คำสั่ง <OL>
เป็นคำสั่งที่ใช้แสดงรายการโดยใช้ตัวเลขเรียงลำดับ (Order List หรือ Number List) <ol type=“ชนิดของการเรียง” start=“เริ่มต้น”>หัวเรื่อง            <li> ข้อความ <li> ข้อความ           <li> ข้อความ </ol> 1 หมายถึง ตัวเลขอารบิค (ค่าปกติ) A หมายถึง ตัวพิมพ์ใหญ่ a หมายถึง ตัวพิมพ์เล็ก I หมายถึง ตัวเลขโรมันพิมพ์ใหญ่ i หมายถึง ตัวเลขโรมันพิมพ์เล็ก

6 การใช้คำสั่ง <DL>
เป็นคำสั่งที่ใช้แสดงรายการโดยกำหนดหัวข้อหรือข้อความ (Definition List) <dl> หัวข้อเรื่อง           <dt> หัวข้อ <dd> คำอธิบาย.....           <dt> หัวข้อ <dd> คำอธิบาย.....           <dt> หัวข้อ <dd> คำอธิบาย..... </dl>

7 การใช้คำสั่ง <DIR>
เป็นคำสั่งที่ใช้แสดงรายการแบบไดเรกทอรี (Directory List) ใช้สำหรับแสดงหัวข้อสั้นๆ ที่มีความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร ไม่มีการเรียงลำดับรายการ และไม่มีตัวเลขลำดับนำหน้าข้อความ <dir> หัวข้อเรื่อง           <li> ข้อความ           <li> ข้อความ           <li> ข้อความ </dir>

8 การใช้คำสั่ง <menu>
เป็นคำสั่งที่ใช้แสดงรายการแบบเมนูลิสต์ (Menu List)รูปแบบการใช้งานให้ผลเหมือนกับการใช้คำสั่ง dir <menu> หัวข้อเรื่อง           <li> ข้อความ           <li> ข้อความ           <li> ข้อความ </menu>


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดสัญลักษณ์และเลขลำดับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google