งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น้ำ

2 วัฏจักรของน้ำจะมีการเปลี่ยนแปลงไปกลับจากสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่งอย่างต่อเนื่อง

3 น้ำคือสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

4 เราสามารถจำแนกน้ำได้เหมือนกันที่อยู่เหนือผิวโลกตามดังกล่าวรูป
น้ำจืด น้ำเค็ม น้ำ

5 น้ำจืดคือน้ำในแหล่งน้ำทั่วไปอาทิบ่อน้ำทะเลสาบแม่น้ำลำธารเป็นต้น

6 น้ำเค็มจะเป็นบริเวณชั้นหรือพวกน้ำกร่อยออกจากพวกทะเลจริงๆ

7 น้ำเป็นของเหลวชนิดหนึ่งที่มีอยู่มากที่สุดบนผิวโลกและเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

8 ประโยชน์ของน้ำเค็มการทำประมงการผลิตกระแสไฟฟ้าทำจากพลังงานน้ำทะเลการทำน้ำจืดจากน้ำทะเล

9 ประโยชน์ของน้ำจืดสมัยก่อนน้ำเค็มสามารถทำให้คนไปทำงานเรียนหนังสือได้โดยใช้ที่เหลือของประโยชน์คือพึ่งพาอาศัยได้

10 ประโยชน์ของน้ำเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการมากที่สุดเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต

11 ซึ่งสามารถเก็บน้ำแช่แข็งเป็นพันๆปีในสภาพอากาศร้อนละลาย

12 จากพืชและการระเหยจากดินไอที่เพิ่มขึ้นไปยังอากาศที่มีอุณหภูมิเย็นทำให้เกิดการกลั่นเป็นเมฆ

13 ลำธารคือส่วนของการไหลป่าเข้าแม่น้ำในหุขเขาในภูมิประเทศที่มีลำธาร

14 มหาสมุทรคือวัฏจักรของน้ำที่ไม่มีจุดเริ่มต้นแต่เราจะเริ่มต้นในมหาสมุทร

15 จัดทำโดย นันตยศ คำสินศักดิ์ ชั้น ม
จัดทำโดย นันตยศ คำสินศักดิ์ ชั้น ม.1/1 เลขที่ 9 ส่งอาจารย์ วันทนีย์ จิกยอง

16 แหล่งอ้างอิง http://www. bwsas
แหล่งอ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt น้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google