งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แรงงานสัมพันธ์ดีเด่น"

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แรงงานสัมพันธ์ดีเด่น""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แรงงานสัมพันธ์ดีเด่น"
"สวัสดิการมั่นคง องค์กรเข้มแข็ง แรงงานสัมพันธ์ดีเด่น"

2 THAILAND AUTO PART AND METAL WORKER'S UNION (TAM)
Constitute November 8, 1979 Branch 8 Company (at May 2011) Member person (at May 2011) 45 person 458 person 189 person 1056 person MITSUBISHI TURBOCHARGERS 133 person 241 person 3090 person 102 person

3 TOYOTA BOSHOKU GATEWAY.
1. NHK SPRING NHK PRECISION 2. 3. NIPPON GASKET TOYOTA BOSHOKU GATEWAY. 4. TAM UNION 5. SK AUTO. TFO TECH. 6. MITSUBISHI TURBO CHARGERS 7. 8. JTEKT.

4 ORGANAIZATION CHART

5 THAILAND AUTO PART AND METAL WORKER'S UNION Mitsubishi turbo charger
แผนภูมิการบริหารงาน THAILAND AUTO PART AND METAL WORKER'S UNION (แบ่งตามพื้นที่) NHK -Seat Bangpoo NHK - Banpho NHK - Hemaraj NHK PRECISION Navanakron Nippon gasket NHK - Head office TAM UNION NHK - Suspension Wellgrow NHK - Precision NHK - DDS. JTEKT Amata TFO TECH Mitsubishi turbo charger Gateway TOYOTA BOSHOKU. SK AUTO.

6 ประวัติ 8 พ.ย. 1979 ได้รับการจดทะเบียนสหภาพฯ ทะเบียนเลขที่ สป. 34
8 พ.ย ได้รับการจดทะเบียนสหภาพฯ ทะเบียนเลขที่ สป. 34 พ.ย ทำบุญครบรอบ 15 ปีสหภาพฯ พ.ค บริษัท NHK GATEWAY ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “TASI” เพื่อรองรับ Order จาก TOYOTA 100% ก.ค เกิดวิกฤติเศรษฐกิจครั้งรุนแรง สหภาพแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรม ยานยนต์ จึงได้รวมกันก่อตั้ง “สหพันธ์แรงงานยานยนต์และอะไหล่ แห่งประเทศไทย” ก.ค พนักงานบริษัท เอ็น เอช เค พรีซิชั่นฯ (ผลิตดิสก์เบรก) เข้าเป็นสมาชิกฯ ก.พ สหภาพฯ มีผู้แทนหน่วยงานเข้ามาร่วมการบริหารงาน ก.พ เปลี่ยนการจัดเก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นต์ = 1% ไม่น้อยกว่า 80 บาท ไม่เกิน 180 บาท ก.พ สมาชิกฯ มีมติให้ยืมเงินจากกองทุนนัดหยุดงานเพื่อสร้างศูนย์ ฝึกอบรมสหภาพฯ

7 ประวัติ มิ.ย. 2006 งานทำบุญ และเลี้ยงฉลองเปิดศูนย์ฝึกอบรมฯ
มิ.ย งานทำบุญ และเลี้ยงฉลองเปิดศูนย์ฝึกอบรมฯ ก.พ เปลี่ยนชื่อสหภาพฯ เป็น “สหภาพแรงงาน ชิ้นส่วน – ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย” ม.ค รับพนักงาน บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด เข้าเป็นสมาชิกฯ ก.พ สหภาพฯ จัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 30 ปีสหภาพฯ ก.พ ขอมติควบรวมสหภาพแรงงาน เพื่อรองรับรูปแบบสหภาพแรงงาน อุตสาหกรรม - ปรับเพิ่มอัตราการจัดเก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นต์ = 1% ไม่น้อยกว่า 100 บาท ไม่เกิน 300 บาท มิ.ย รับพนักงานจากบริษัท ทีเอฟโอ เทคฯ เข้าเป็นสมาชิกฯ ต.ค รับพนักงานจากบริษัท มิตซูบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ฯ เข้าเป็นสมาชิกฯ ก.พ รับสมาชิกสหภาพแรงงาน เจเทคโตะฯ เข้าเป็นสมาชิกฯ ตามแผนการ ควบรวมสหภาพฯ

8 ผู้แทนหน่วยงาน TAM สำนักงานใหญ่ 2 คน แหนบ 20 คน สปริงเล็ก 26 คน DDS. 19 คน บางปู 45 คน บ้านโพธิ์ 6 คน GASKET 4 คน TBGT. 24 คน SK 19 คน พนักงานที่ได้รับการเลือกตั้งจากพนักงานประจำของแต่ละหน่วยงานหรือจากหลายหน่วยงานรวมกันตามสัดส่วนของพนักงาน เพื่อเข้ามาเป็นผู้แทนของสหภาพฯ ในการดูแลสมาชิกฯ ในหน่วยงานนั้นๆ

9 Member 5314 person (at May’ 2011)
THAILAND AUTO PART AND METAL WORKER'S UNION (TAM) Member person (at May’ 2011)

10 IMF LABOUR CONCERNING FLOW CHART
THAILAND AUTO PART AND METAL WORKER'S UNION สมาชิกจาก 34 องค์กร IMF สหพันธ์แรงงานโลหะระหว่างประเทศ สมาชิก 57 สหภาพฯ 47,098 คน Thai Labour Solidarity Committee (TLSC.) CONFEDERATION OF THAI ELECTRICAL APPLIANCES AND ELECTRONICS AUTOMOBILE AND METAL WORKERS (TEAM) สมาชิก 40 สหภาพ 22,464 คน 80 สหภาพฯ 26,000 คน FEDERATION OF THAILAND AUTOMOBILE WORKER’S UNION (TAW) THE EASTERN LABOUR UNION GROUP TAM UNION สหภาพแรงงาน ชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ 10 สหภาพฯ, 8,560 คน ผู้แทนหน่วยงาน WELLGROW LABOUR RELATION DEVELOPMENT GROUP สมาชิกฯ NIPPON GASKET NHK SPRING NHK PRECISION TOYOTA BOSHOKU GATEWAY. SK AUTO. TFO TECH. MITSUBISHI TURBO JTEKT. At: June’ 11

11 กิจกรรมร่วมระหว่างบริษัทฯ และสหภาพฯ
จัดสัมมนาร่วมระหว่างบริษัทฯ และสหภาพฯ

12 กิจกรรมร่วมระหว่างบริษัทฯ และสหภาพฯ
2. มอบสมุดลงนามถวายพระพร และร่วมลงนามถวายพระพร

13 กิจกรรมร่วมระหว่างบริษัทฯ และสหภาพฯ
3. วางศิลาฤกษ์โรงงานใหม่

14 กิจกรรมร่วมระหว่างบริษัทฯ และสหภาพฯ
4. ร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งเชื่อมสัมพันธ์บริษัทฯ และสหภาพฯ

15 กิจกรรมร่วมระหว่างบริษัทฯ และสหภาพฯ
5. ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสีบริษัท

16 กิจกรรมร่วมระหว่างบริษัทฯ และสหภาพฯ
6. ร่วมต้อนรับองค์กรแรงงานภายนอกเข้าเยี่ยมชมบริษัท 9 เม.ย. 53 ให้การต้อนรับนักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษางานระบบแรงงานสัมพันธ์ 26 ต.ค. 53 ให้การต้อนรับ RENGO

17 19 พ.ค. 54 ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจาก IMF-JC

18 กิจกรรมร่วมระหว่างบริษัทฯ และสหภาพฯ
7. การเจรจาข้อเรียกร้องประจำปี

19 “THANK YOU ” THE END


ดาวน์โหลด ppt แรงงานสัมพันธ์ดีเด่น"

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google