งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. STUDENTS:ATTENTION! ( อ๊ะ - เถน - ฮัท ) GOOD MORNING/ AFTERNOON TEACHER TEACHERS: GOOD MORNING/ AFTERNOON STUDENTS HOW ARE YOU ? ( ฮาว อาร์ ยู่ ) STUDENTS:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. STUDENTS:ATTENTION! ( อ๊ะ - เถน - ฮัท ) GOOD MORNING/ AFTERNOON TEACHER TEACHERS: GOOD MORNING/ AFTERNOON STUDENTS HOW ARE YOU ? ( ฮาว อาร์ ยู่ ) STUDENTS:"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 STUDENTS:ATTENTION! ( อ๊ะ - เถน - ฮัท ) GOOD MORNING/ AFTERNOON TEACHER TEACHERS: GOOD MORNING/ AFTERNOON STUDENTS HOW ARE YOU ? ( ฮาว อาร์ ยู่ ) STUDENTS: I AM FINE THANK YOU AND HOW ARE YOU ? ( ห่าว อ่า หยู ) TEACHERS: VERY WELL THANKS. TAKE A SEAT / SIT DOWN PLEASE. STUDENTS: THANK YOU TEACHER. TEACHERS:YOU ‘RE WELCOME. IT IS MY PLEASURE 2 GREETING

3 STUDENTS:ATTENTION! ( อ๊ะ - เถน - ฮัท ) THANK YOU TEACHER. TEACHER:YOU’RE WELCOME ( หยั่ว – เว๊ว – คั่ม ) STUDENTS: GOODBYE AND HAVE A NICE DAY. TEACHER:BYE, YOU TOO. 3 PARTING / การลาจาก


ดาวน์โหลด ppt 1. STUDENTS:ATTENTION! ( อ๊ะ - เถน - ฮัท ) GOOD MORNING/ AFTERNOON TEACHER TEACHERS: GOOD MORNING/ AFTERNOON STUDENTS HOW ARE YOU ? ( ฮาว อาร์ ยู่ ) STUDENTS:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google