งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทผลงาน ประเภทนวัตกรรม ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนาชุดอุปกรณ์พร้อมใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทผลงาน ประเภทนวัตกรรม ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนาชุดอุปกรณ์พร้อมใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทผลงาน ประเภทนวัตกรรม ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนาชุดอุปกรณ์พร้อมใช้

2 สรุปผลงานโดยย่อ ชุดอุปกรณ์พร้อมใช้ เป็นชุดสวนปัสสาวะและชุดใส่สายล้างท้อง อุปกรณ์ต่างๆกระจัดกระจายอยู่คนละที่ไม่พร้อมใช้และเพิ่มภาระงานให้แก่เจ้าหน้าที่ จึงได้จัดทำชุดอุปกรณ์พร้อมใช้ขึ้นมา

3 ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ
จากจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการในหน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ในเดือน มกราคม 56 จำนวน รายผู้ป่วยสวนปัสสาวะ+ใส่สายกระเพาะอาหารจำนวน 26 ราย เดือน กุมภาพันธ์ 56 จำนวน ราย ผู้ป่วยสวนปัสสาวะ+ใส่สายกระเพาะอาหารจำนวน 32 จากข้อมูลพบว่าจำนวนผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น ทำให้ภาระงานของเจ้าหน้าที่ของแต่ละท่านเพิ่มมากขึ้นและการเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ดังนั้นงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินจึงมีการจัดทำชุดอุปกรณ์พร้อมใช้ขึ้น

4 กิจกรรมการพัฒนา งานเดิมที่ดำเนินการ จุดวางของใช้อยู่กระจาย(ตามรูปภาพ)

5 งานใหม่ที่เกิดขึ้น จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆในการสวนปัสสาวะบรรจุลงถุงอย่างครบถ้วนล่วงหน้า

6 แนวปฏิบัติ จัดวัสดุอุปกรณ์การแพทย์บรรจุลงในถุง”ชุดใส่สายสวนปัสสาวะ” “ชุดใส่สายกระเพราะอาหาร” กำหนดวันปฏิบัติ “วันพุธ และ วันศุกร์ ของทุกสัปดาห์” กำหนดผู้รับผิดชอบ “ผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ขึ้นปฏิบัติงานเวรเช้าในวันพุธและศุกร์ของสัปดาห์นั้น”

7 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน
1 เกิดกับผู้รับบริการ - ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาได้รวดเร็วขึ้น 2 เกิดกับหน่วยงาน - พื้นที่ในการจัดเก็บเป็นระเบียบมากขึ้น - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก บทเรียนที่ได้รับ การจัดอุปกรณ์ให้พร้อมใช้เป็นประโยชน์กับผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

8 สวัสดีค่ะ...


ดาวน์โหลด ppt ประเภทผลงาน ประเภทนวัตกรรม ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนาชุดอุปกรณ์พร้อมใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google