งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 รายงายนี้ชื่อเรื่อง กำเนิดสายพันธุ์สุนัข จัดทำขึ้น เพื่อให้พี่ๆน้องๆ ได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผู้จัดทำได้เอาหัวข้อเรื่องพี่เพราะเหตุว่า ปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " รายงายนี้ชื่อเรื่อง กำเนิดสายพันธุ์สุนัข จัดทำขึ้น เพื่อให้พี่ๆน้องๆ ได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผู้จัดทำได้เอาหัวข้อเรื่องพี่เพราะเหตุว่า ปัจจุบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  รายงายนี้ชื่อเรื่อง กำเนิดสายพันธุ์สุนัข จัดทำขึ้น เพื่อให้พี่ๆน้องๆ ได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผู้จัดทำได้เอาหัวข้อเรื่องพี่เพราะเหตุว่า ปัจจุบัน สาย พันธุ์สุนัข ที่ยุคก่อนๆ เริ่มจะสูญพันธุ์ไปมากขึ้น จึง อยากทำเรื่องนี้ ให้รู้ถึงพันธุ์สุนัขที่สูญพันธ์ไปแล้ว หรือ น้อย และทำขึ้นเพื่อให้ อนุรักษ์สายพันธุ์สุนัขที่ หายากให้อยู่จนถึงรุ่นหลังๆ  ณ โอกาสนี้ ผู้จัดทำได้กล่าว ถ้ารายงานนี้ผิดพลาด ประการใดขออภัย ณ ที่นี้ด้วย  ณัฏฐธิดา โยกาศ

3  เรื่อง  คำนำ  สารบัญ  กำเนิดสายพันธุ์สุนัข  ไซบีเรีย ฮักกี้  บลูเทอร์เรีย  ปั๊ก  บาสเซ็ทฮาวด์  บางแก้ว  ชิส์สุ  หน้า

4  เชา เชา  โกลเด้น รีรีฟเวอร์  พูดเดิ้ล  มินิเจอร์ พินเชอร์  มอลทิศ  แหล่งอ้างอิง

5

6

7

8


ดาวน์โหลด ppt  รายงายนี้ชื่อเรื่อง กำเนิดสายพันธุ์สุนัข จัดทำขึ้น เพื่อให้พี่ๆน้องๆ ได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผู้จัดทำได้เอาหัวข้อเรื่องพี่เพราะเหตุว่า ปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google