งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Export Target in 2550 Region : Eastern Europe & CIS Russia Belarus Kyrgyzstan Tajikistan Moldova Ukraine Georgia Poland Estonia Latvia Lithuania Czech.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Export Target in 2550 Region : Eastern Europe & CIS Russia Belarus Kyrgyzstan Tajikistan Moldova Ukraine Georgia Poland Estonia Latvia Lithuania Czech."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Export Target in 2550 Region : Eastern Europe & CIS Russia Belarus Kyrgyzstan Tajikistan Moldova Ukraine Georgia Poland Estonia Latvia Lithuania Czech Slovak Slovenia Hungary Romania Bulgaria Croatia Serbia & Montenegro 7 สำนัก งานฯ Azerbaijan Armenia Kazakhstan Turkmenistan Uzbekistan

2 EASTERN EUROPE & RUSSIA & CIS EASTERN EUROPE RUSSIA & CIS

3 FACT SHEET: EASTERN EUROPE & CIS COUNTRIES MARKET SIZE AVERAGE AVERAGE GDP GROWTH TRADE WITH THAILAND 2007 ECONOMY SIZE 7.71 % USD 2,058 BILLION 396 MILLION CONSUMERS USD 4,356.70 MILLION EXPORT USD 2,380.69 MIL. IMPORT USD 1,976.01 MIL. USD 5,661 24 ประเทศ GDP PER CAPITA

4 EXPORT TARGET TARGETED GROWTH IN 2007 35% ACTUAL GROWTH IN 2007 58.11% FACTORS CONTRIBUTING TO THE EXPORT GROWTH  SUCCESS IN PARTICIPATION IN TRADE FAIRS  INCREASING PURCHASING POWER OF CONSUMERS  OUTSTANDING MARKET EXPANSION IN SECTORS: FOOD, AUTOMOTIVE, ELECTRICAL PRODUCTS, RUBBER

5 EXPORT TARGET TARGETED EXPORT GROWTH IN 2008 30% TARGETED EXPORT VOLUME IN 2008 3,094 MILLION USD

6 เป้าหมายตลาดส่งออกไทย ปี 2551 ตลาดยุโรป ตะวันออก และ CIS รายชื่อกลุ่มสินค้าเป้าหมายที่มี ศักยภาพ มูลค่าการนำเข้าจากไทย (MILLION USD) 2550 ( มค - มิย ) 2551 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ ส่วนประกอบ 423.1258.8 2. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 224.2109.5 3. เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ 163.9104.7 4. ข้าว 44.861.3 5. ยางพารา 91.458.8 6. ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 81.458.4 7. อาหารกระป๋องและแปรรูป 98.453.7 8. เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 63.342.8 9. เม็ดพลาสติก 5538.3 10. ผลิตภัณฑ์ยาง 54.634.1 11. เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ 10733.8 12. ก็อก วาวล์และส่วนประกอย 49.230.8

7 เป้าหมายตลาดส่งออกไทย ปี 2551 ตลาดยุโรป ตะวันออก และ CIS รายชื่อกลุ่มสินค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพ มูลค่าการนำเข้าจากไทย (MILLION USD) 2550 ( มค - มิย ) 2551 13. อัญมณีและเครื่องประดับ 41.730.6 14. เครื่องวีดีโอ เครื่องเสียงอุปกรณ์และ ส่วนประกอบ 40.630.3 อื่นๆ 771.4428.9 รวม 2,308.71,419.6

8 CORE STRATEGIES  TRADE PROMOTION JJOINT INVESTMENT  MATERIAL SOURCING  TRADE REGIME - INTELLIGENCE - LOBBY/MONITORING - EXECUTIVE MISSION

9 OFFICES’ PERFORMANCE MARCH - SEPTEMBER 2008 TRADE PROMOTION TRADE FAIR PARTICIPATION IN THAILAND (48 MISSIONS) TRADE FAIRS 7 OFFICES TRADE FAIR PARTICIPATION IN EASTERN EUROPE COUNTRIES (11 MISSIONS) THAILAND EXHIBITION 2007 IN POLAND and BUDAPEST

10 OFFICES’ PERFORMANCE MARCH - SEPTEMBER 2008 TRADE PROMOTION INCOMING MISSIONS - (12) MISSIONS 7 OFFICES OUTGOING MISSIONS – (4)

11 PLANS & ACTIVITIES MARCH – SEPTEMBER 2008 PROMOTIONACTIVITIES  INSTORE PROMOTION (11)  COOKING COURSE (4)  THAI FOOD WEEK (2)  THAI SPA & MASSAGE (1) 7 OFFICES

12 THANK YOU END


ดาวน์โหลด ppt Export Target in 2550 Region : Eastern Europe & CIS Russia Belarus Kyrgyzstan Tajikistan Moldova Ukraine Georgia Poland Estonia Latvia Lithuania Czech.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google